• Výstavba
  • 03.10.2006 08:08

V Dúbravke postavia nový supermarket

0 0

Neďaleko domu kultúry v Dúbravke sa plánuje výstavba nového supermarketu Billa, ktorý by mal ďalej rozšíriť donedávna pomerne skromné možnosti nákupov v tejto mestskej časti.

Supermarket by mal vyrásť približne v miestach, kde sa pôvodne plánovala výstavba nákupného centra a dvoch polyfunkčných objektov s bytmi (tento pôvodný zámer z roku 2001 sa nepodarilo realizovať). Ide o takmer nezastavané priestranstvo, vymedzené Saratovskou ulicou, paralelnou Trhovou ulicou a pešou komunikáciou prepájajúcou Saratovskú a Trhovú ulicu. Plochy sú voľné, nezastavané, zatrávnené, len vo východnej časti je dlhé roky nevyužívaný prízemný objekt, ktorý slúžil pre potreby zariadenia staveniska ešte v čase výstavby sídliska Dúbravka. Tento objekt bude potrebné kvôli výstavbe supermarketu zbúrať.

Supermarket bude dopĺňať parkovisko s 92 parkovacími miestami. Začiatok výstavby nie je ešte známy, rovnako ako jej ukončenie závisí od vydania stavebného povolenia.


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.