Je bralo nad projektom Vydrica bezpečné?

12.9.2022
0

Zdroj: ms

Páčil sa vám článok?

Spoločnosť Vydrica Development tvrdí, že hradné bralo nad developerským projektom Vydrica, ktorý vyrastá pod Bratislavským hradom v hlavnom meste, je bezpečné a stabilné

Na jeho stabilizáciu dohliadajú slovenskí i svetoví odborníci v odbore geotechniky, inžinierskej geológie a statiky. Stabilizácia brala nad prvou etapou projektu bola ukončená v januári, v súčasnosti prebiehajú práce nad jeho druhou a treťou etapou.  

"K stabilizácii brala sme pristúpili s plnou vážnosťou. Podarilo sa zabezpečiť a zlepšiť stabilitu brala nad prvou etapou výstavby, ako aj okolitého územia a objektov," skonštatoval predseda predstavenstva spoločnosti Zoltán Müller.  

V súčasnosti spoločnosť realizuje stavebné práce v rámci prvej etapy projektu, teda v mieste, kde je bralo zastabilizované. Osadené boli trvalé horninové kotvy a zemné klince v kombinácii so železobetónovými kotevnými nosníkmi a hlavicami a s vystuženým striekaným betónom. Zároveň sa zaisťuje stabilizácia brala aj nad druhou a treťou etapou projektu. Bralo by tak malo byť podľa spoločnosti bezpečné nielen počas výstavby, ale aj po dokončení developerského projektu.

Pre zabezpečenie maximálnej bezpečnosti je celý proces priebežne monitorovaný, údaje sú denne monitorované. Monitorovací systém bol navrhnutý tak, aby zachytil aj minimálne deformácie a poruchy skalného masívu v okolí stavebnej jamy. Jeho cieľom je včas zachytiť prípadné deformácie, aby na ne bolo možné čo najskôr reagovať.

Na margo medializovaných informácií v súvislosti s objektmi patriacimi pod Národnú radu (NR) SR spoločnosť skonštatovala, že od začiatku výstavby zaevidovala len "drobné vady estetického charakteru". Išlo napríklad o praskliny omietky alebo sadrokartónových konštrukcií, prípadne praskliny dlažby vo vstupných priestoroch ubytovacieho zariadenia, ktoré nemajú vplyv na funkčnosť ani užívateľnosť týchto priestorov. Hoci sa priama súvislosť so stavebnou činnosťou nepreukázala, s predstaviteľmi Správy budov NR SR je v kontakte a problémy priebežne odstraňujú. Pripomína tiež, že objekty NR SR sú nad prvou etapou, kde bola stabilizácia brala už ukončená.

Projekt Vydrica má podľa investora doplniť chýbajúcu a dlhé roky zanedbávanú časť priestoru bratislavského podhradia, predĺžiť bratislavské korzo a plynulo prepojiť dunajské nábrežie s Bratislavským hradom. Územie chce developer prestavať na novú mestskú štvrť s rešpektovaním genius loci lokality. Na historickú dôležitosť majú odkazovať viaceré tamojšie historické pamiatky, ktoré investor zachová a zrevitalizuje.

(TASR) 

Páčil sa vám článok?