VIZUALIZÁCIE Veľká premena: Staré Mesto sa opäť spojí s podhradím, autá na Staromestskej pôjdu popod plató

20.5.2022

Zdroj: MIB

Páčil sa vám článok?

Nad Staromestskou ulicou, ktorá v 70. rokoch rozdelila centrum mesta, má vzniknúť približne 218-metrov dlhé a 20-metrov široké Plató pre peších. Nová plocha scelí Staré Mesto a prinavráti chýbajúci verejný priestor. Pribudne množstvo zelene, detské ihriská, workoutové preliezky pre dospelých a plató má pomôcť túto lokalitu ozdraviť aj odhlučnením frekventovanej ulice pod ním.

Mesto Bratislava a Metropolitný inštitút Bratislavy prichádzajú so zámerom vybudovať nad Staromestskou ulicou nový celistvý kus zelenej krajiny – Plató. Približne 218-metrov dlhý a 20-metrov široký park sa bude tiahnuť od Rudnayovho námestia pri Dóme sv. Martina až po zalomenie hradieb na úrovni Severozápadnej bašty.

"Odvážne mesto je pre mňa to, ktoré sa okrem iného dokáže vysporiadať s chybami z minulosti. Koľko diskusií, sťažností, ochkania a mudrovania už prebehlo nad Staromestskou ulicou? Dôležitá dopravná tepna ako rana nekompromisne rozdelila hradný kopec s Podhradím a jeho historické jadro a vytvorila tak jednu z veľkých bratislavských tráum. Preto som už v roku 2016 v rámci Mestských zásahov predstavil projekt Plató ako jedno z možných riešení," povedal na tlačovej konferencii primátor Matúr Vallo.

Návrh rieši spojenie Podhradia a historického centra, ale zároveň vytvára nový 218-metrový park v meste pre rôzne vekové kategórie. Hlavným cieľom je prinavrátiť pôvodnú atmosféru zašlým uliciam mesta, kde sa ľudia vo voľnom čase stretávali a korzovali, čo zmenilo až vybudovanie rušnej 4-prúdovej cesty. 

Zdroj: MIB

​V parku na Plató bude osadených aj približne 30 bratislavských lavičiek, pribudne zóna s možnosťou rozložiť v letných mesiacoch mobiliár Sadni si!

Zdroj: MIB

​Tento návrh je výsledkom spolupráce MIB so štvoricou slovenských ateliérov – Studeny architekti, ateliér Ľubomír Závodný, Peter Stec Studio a Terra Florida.

Zdroj: MIB

​Staromestská ulica patrí z environmentálneho hľadiska k najviditeľnejším záťažiam v centre mesta. Návrh preto počíta s viacerými inovatívnymi klimatickými riešeniami, ktoré pomôžu znížiť teplotu počas letných mesiacov. Plató ako najrozsiahlejšia vegetačná strecha v Bratislave zvýši rastlinnú biodiverzitu, poskytne vhodný priestor priamo v centre pre život rôznych druhov spevavcov či opeľovačov, ktorých populácie prudko klesajú.

Významným benefitom pre celé územie má byť aj premyslený systém vodozádržných opatrení, ktoré zlepšia hospodárenie s vodou. Zrážky budú prirodzene infiltrované do pôdneho substrátu a v prípade prívalových dažďov odvádzané do zádržného systému vegetačnej strechy. Čo sa týka hlučnosti, po zatrávnení plochy nad komunikáciou a aplikácii akustických obkladov v dopravnom koridore deklarujú dosiahnutie zníženia hluku až o 14 decibelov.

Zdroj: MIB

​Plató pre peších prepojí historické jadro Bratislavy.  Bude mať park s novými výhľadmi na starú Bratislavu, na novú Bratislavu, na Dunaj. Zasadia tu 23 vzrastlých líp, brestov, agátov a 40 viackmenných druhov stromov a kríkov. Nad Staromestskou vzniknú zelené duny v centre mesta a budú porastené nízkymi porastami, intenzívnymi záhonmi a tiež krovitými porastmi.

Vnímanie hluku z dopravy sa má v tejto lokalite znížiť až desaťnásobne. Zmena tak má priniesť ozdravenie lokality bez obmedzenia počtu vozidiel. Oddýchnuť si budete môcť na pobytových schodoch v spodnej časti Židovskej ulice.
Vytvorené budú ihriská pre deti či workoutové preliezky pre dospelých. Vzniknú nové prepojenia hradného kopca a centra mesta pre peších.

"Európske mestá pristupovali k územiu, ktoré vzniklo zbúraním hradieb, rôzne. Veľakrát je na danom území zelená dopravná tepna alebo park. Napriek tomu, že v Bratislave sa akktívne stavia, k vybudovaniu tzv. ringu pristupuje mesto po dlhodobých diskusiách až teraz. Predstavujeme koncept bratislavského ringu, ktorý spočíva vo viacerých akupunktúrnych riešeniach rôznych mierok,"priblížil Vallo s tým, že Plató bude súčasťou bratislavského ringu, ktorý Bratislave prinavráti historické opevnenie a budú v ňom zahrnuté viaceré ikonické priestory nášho mesta. Bratislavské centrum sa tak opäť scelí do okruhu s reprezentatívnymi verejnými priestormi. Takzvaný bratislavský ring má ohraničovať Rybné námestie, Plató, Hviezdoslavovo námestie a Námestie SNP, ktoré sa v nasledujúcich rokoch zrevitalizuje v rámci projektu Živé námestie.
Zdroj: MIB

​Plató je súčasťou väčšej vízie obnovenia vnútorného mestského okruhu pre peších po vzore viedenského ringu.

Doprava z lokalite sa nezmení. Staromestská ulica má byť naďalej prejazdná ako pre autá, tak aj pre autobusy či nákladné vozidlá. Čo sa týka samotnej realizácie, aktuálne sa dokončila architektonická štúdia a do konca roka je v pláne dopracovať projektovú dokumentáciu, na základe ktorej sa bude dať určiť bližší harmonogram prác. "Aktuálne sa tiež hľadajú alternatívne finančné zdroje na spolufinancovanie tohto projektu. Odhadované náklady na celú výstavbu sú približne 18 miliónov eur. Vzhľadom na povoľovacie procesy sa s výstavbou začne najskôr v roku 2024,dokončená má byť približne o 5 rokov," povedal Vallo.

(nc)

Páčil sa vám článok?