Dobrá správa: Pešia zóna v Dúbravke sa predĺži až k ulici Janka Alexyho, chodník bude tvoriť bratislavská dlažba

12.5.2022
dlažba Dúbravka

Zdroj: MČ Dúbravka

Páčil sa vám článok?

Mestská časť Bratislava-Dúbravka plánuje dokončiť zámer predĺženia pešej zóny až ku komunikácii v ulici Janka Alexyho. Práce sa začnú v pondelok 16. mája. Súčasťou je aj dopravno-technická organizácia a bezpečný pohyb chodcov vo verejnom priestranstve v okolí takzvaných „modrých“ domov na ulici M.Sch.Trnavského.

Mestská časť Bratislava-Dúbravka ho predstavila už v máji 2019 na verejnej debate v oranžovej sále Domu kultúry Dúbravka. Do zámeru boli zapracované relevantné pripomienky obyvateľov. V prvej etape vybudovala mestská časť viac než 80 nových parkovacích miest a zabezpečila výsadbu zelene. V súčasnosti mestská časť pristúpila k dokončeniu zámeru, a to dobudovaniu pešieho chodníka od reštaurácie až po ulicu Janka Alexyho.

"Práce sa začnú v pondelok 16. mája a prebehnú na etapy, aby čo najmenej obmedzovali pohyb vozidiel a aby bol v každej etape zabezpečený prístup k bytovým domom. Ukončenie je plánované najneskôr do konca prázdnin," spresnila hovorkyňa Dúbravky Lucia Marcinatová. „Cieľom je vytvoriť bezpečnejší pohyb chodcom, segregovať peších a dopravu,“ približuje vedúci oddelenia územného rozvoja Pavol Gašparovič. Dodal, že v každom zo štyroch vysokých domov v lokalite je cez 80 bytov, dokopy okolo 320 bytov. Chodník pre peších bude vytvorený z tzv. bratislavskej dlažby. Ide o dlažbu, ktorá je určená do významných bratislavských verejných priestorov.

Zdroj: MČ Dúbravka

Zdroj: MČ Dúbravka

​Dúbravka deklaruje, že pri realizácii nepríde k výrubu žiadnej vzrastlej zelene, ale pribudnú ďalšie stromy v priestore medzi bytovými domami v závere pešieho chodníka. Po ukončení prác na predĺžení pešej zóny bude osadené trvalé dopravné značenie, ktoré usmerní dopravný pohyb v danom verejnom priestore.

Zdroj: MČ Dúbravka

​Druhou etapou úpravy lokality sa však revitalizácia pešej zóny v Dúbravke nekončí. Do budúcna plánuje mestská časť pokračovať v obnove smerom nadol, prepojiť peší ťah až po Harmincovu ulicu. Vyriešiť by sa mal aj prejazd cyklistov či kolobežkárov, ktorí sa často vo veľkej rýchlosti spúšťajú promenádou smerom nadol, čím ohrozujú chodcov či deti smerujúce na blízke ihrisko.

(nc)

 

 

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie