V Karlovej Vsi pribudlo sedem ulíc, jedno námestie a viac ako štyristo nových bytov

13.12.2006
Páčil sa vám článok?

V uplynulých rokoch sa v mestskej časti Karlova Ves vybudovalo pomerne veľa, a to aj napriek tomu, že táto mestská časť to vzhľadom na nedomyslenú mestskú legislatívu až donedávna nemala ľahké.

Ako uviedol karloveský starosta Bystrík Hollý, ktorý sa v nadchádzajúcich komunálnych voľbách bude tretí raz uchádzať o hlasy občanov, v úvodnej etape sa dokončovali územno-plánovacie a prípravné práce pre stavenisko na Dlhých dieloch a majetkovoprávne vyrovnanie tu sa nachádzajúcich pozemkov. Neskôr sa pozemky predali investorom, ktorí zabezpečujú predovšetkým výstavbu bytových domov. Doteraz sa tu postavilo 297 bytových jednotiek.

„V areáli pôvodného a postupne zaniknutého záhradníctva vzniká viacúčelové centrum,“ konštatoval B. Hollý. „Po schválení zmeny funkčného využitia tejto časti bola vypracovaná urbanistická štúdia zóny, ktorá sa postupne realizuje. V západnej časti územia pri Karloveskej ceste sa formuje námestie s Kostolom sv. Františka z Assisi a seminárom pre rehoľu minoritov. Kostol bol vysvätený 9. marca 2002. Stojí za zmienku, že za sedem rokov sa v Karlovej Vsi vysvätili dva chrámy. Súčasťou námestia bude aj fontána. Doteraz sa v tejto lokalite postavilo 111 bytov.“

Ako dodal, za posledné štyri roky v Karlovej Vsi postavili spolu 408 bytov. O čulých stavebných aktivitách svedčí aj vybudovanie a pomenovanie siedmich nových ulíc a jedného námestia - ulice Pod lesom, Na Sitine, Spiesova, Čavojského, Čárskeho, Cikkerova, Kresánkova a Námestie svätého Františka z Assisi. Mestská časť podporovala aj výstavbu rodinných domov, ktorých sa za ostatné štyri roky postavilo 74 s osemdesiatimi bytovým jednotkami.

V snahe rozvinúť sieť supermarketov v Karlovej Vsi mestská časť so starostom administratívne pripravili podmienky na výstavbu obchodného centra TESCO na Kaťušinej lúke. Súčasťou výhľadového plánu výstavby územia medzi Poliklinikou v Karlovej Vsi a Segnerovou ul. je vybudovanie supermarketu Billa. S touto výstavbou súvisí aj rozšírenie prístupových ciest k supermarketu a zriadenie svetelnej signalizácie medzi Baníkovou a Tilgnerovou ulicou.

Začiatkom roka 2001 boli sprístupnené dve podlažia bloku B novostavby Základnej školy na Veternicovej ul. Do školských lavíc zasadli žiaci dvoch tried druhého a dvoch tried tretieho ročníka, čím sa vyriešil problém umiestnenia žiakov prvých ročníkov do škôl na Dlhých dieloch.

„Za najväčší úspech možno považovať vybudovanie kanalizačnej siete v Líščom údolí v rokoch 2000-2001, ktorou sa realizovala dlhé roky chýbajúca technická vybavenosť pre dávnejšie tu jestvujúcu bytovú zástavbu,“ dodal starosta Bystrík Hollý. „Išlo o spoločnú investíciu mestskej časti Karlovej Vsi a firmy Vodárne a kanalizácie Bratislava. Z rozpočtu mestskej časti sa uhradilo takmer 5,5 milióna.“

Páčil sa vám článok?