Otvoria diaľničný úsek Mierová – Senecká

13.12.2006
Páčil sa vám článok?

Jednu z najdôležitejších dopravných stavieb na území mesta, ktorou nesporne je diaľničný úsek Mierová - Senecká, odovzdajú do užívania 2. septembra o 14. hodine.

Túto informáciu nám potvrdili na úseku riaditeľa Slovenskej správy ciest. Zhruba v polovici júla sa začali preberacie konania, realizovali sa dokončovacie práce a v uplynulých dňoch bola podaná žiadosť o kolaudačné rozhodnutie. V prevádzke je už nová mimoúrovňová odbočka (nadjazd) opätovne umožňujúca prepojenie Seneckej s Vajnormi a Račou, ktorej výstavbu investorsky pripravil Generálny investor Bratislavy a finančne zabezpečila Slovenská správa ciest.

Ako nás informoval vedúci strediska výstavby diaľnic Bratislava Vladislav Pyszko, je potrebné ešte dokončiť pravý most estakády Prievoz. „Chýbajú už len drobnosti - protihluková stena a zvodidlá,“ uviedol. Ako dodal, všetko ostatné je v podstate už hotové. Ľavý most estakády Prievoz, ktorá križuje ulice Mierová, Gagarinova, Strojnícka, Mlynské luhy, Na Piesku, Vrakunská i dve železničné trate, je taktiež už dokončený. Práve estakáda Prievoz, ktorá pozostáva z dvoch mostov dlhých po 1700 metrov, je jednou z najnáročnejších častí celého novovybudovaného diaľničného úseku.

Celková dĺžka diaľničného úseku je 6,5 kilometra. O rozmeroch tohto gigantického diela svedčí aj to, že v súvislosti s jeho výstavbou bolo potrebné vybudovať dovedna 206 súvisiacich objektov a preložiť množstvo inžinierskych sietí. Do stavby patrí aj rekonštrukcia Ivánskej cesty od Galvaniho ulice takmer až po letisko, ale aj rekonštrukcia Gagarinovej ulice v dĺžke asi jedného kilometra. Rekonštrukcii sa nevyhol ani asi dvojkilometrový úsek Seneckej cesty.

Ako sme už informovali, výstavba tejto dôležitej komunikácie, na ktorú nedočkavo čakajú nielen bratislavskí motoristi, je financovaná z prostriedkov PHARE a Európskej investičnej banky, daň z pridanej hodnoty je hradená zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Objem prostriedkov PHARE je 15 miliónov eur. Nakladanie s prostriedkami určenými na výstavbu od začiatku podliehalo prísnej kontrole.

Páčil sa vám článok?