Výstavba diaľničného úseku popod Sitiny zasiahne aj areál zoologickej záhrady

13.12.2006
Páčil sa vám článok?

Už v dohľadnom čase by sa mal začať stavať úsek diaľnice D2 Lamačská cesta - Staré Grunty. Výstavba viditeľne zasiahne aj do súčasného areálu zoologickej záhrady.

Napriek tomu, že prieťah diaľnice D2 z Brna do Bratislavy, jeho pokračovanie cez Most Lafranconi a napojenie na diaľnicu D61 sú už dobudované, kritická dopravná situácia pretrváva na Patrónke. Dôvodom je práve chýbajúci dosiaľ nevybudovaný diaľničný úsek. Jeho súčasťou má byť tunelové prepojenie medzi vstupom diaľnice D2 na Poliankach a diaľničným privádzačom na Most Lafranconi cez Mlynskú dolinu popod masív Sitiny. Stavať sa malo začať už vlani, odklad vyvolali občianske iniciatívy, žiadajúce zapracovať do pôvodného projektu rôzne pripomienky.

Napriek tomu, že časť úseku (asi 1440 metrov) má byť pod zemou, výstavba si vyžiada zásahy do areálu zoologickej záhrady. „Výstavba zasiahne do územia zoo, ale s tým je zoo dávno uzrozumená, už od obdobia projektovej prípravy,“ uviedla hovorkyňa Slovenskej správy ciest Viktória Kmeťová.

Riaditeľka zoologickej záhrady Miloslava Šavelová spresnila, že zatiaľ čo výstavba jestvujúcej diaľničnej prípojky v Mlynskej doline bola krutým zásahom do života zoo, výstavba diaľnice D2 už takéto problémy nespôsobí.

„História sa nebude opakovať, pretože sme boli od začiatku prípravy stavby diaľnice prizývaní na kontrolné dni stavby,“ uviedla. „Naše pripomienky boli rešpektované. Výstavba sa dotkne dolnej časti areálu, južný portál tunela vyústi na mieste súčasného vstupu do zoo. Vzhľadom na to sa z prostriedkov určených na výstavbu diaľnice vybuduje nový vstupný areál, vrátane parkoviska neďaleko hlavného vstupu do Slovenskej televízie. Pozdĺž celej dolnej časti areálu bude vybudovaný osem metrov vysoký protihlukový a protiemisný val, budú preložené niektoré inžinierske siete a vybudovaná nová cesta v areáli zoo, ktorá je potrebná vzhľadom na zásobovanie. V tejto súvislosti sa vybuduje aj nový technický vjazd pre zásobovanie, takže návštevníkov zoo už nebudú rušiť zásobovacie vozidlá.“

Podľa M. Šavelovej si výstavba diaľnice vyžiada presun iba niekoľkých zvierat. Znamenala aj zmenu koncepcie rozvoja zoo. Nová koncepcia sa v súčasnosti dopracováva a v priebehu dvoch mesiacov bude predložená na schválenie mestskému zastupiteľstvu.

Páčil sa vám článok?