Na Štrkovci stavajú novú dominantu

13.12.2006
Páčil sa vám článok?

V pomerne rýchlom tempe pokračuje na Štrkovci výstavba nového polyfunkčného objektu, ktorý by sa po dokončení mal stať dominantou tejto časti Ružinova.

Stavba, situovaná na území ohraničenom Ružinovskou, Herlianskou, Komárnickou ulicou a existujúcou zástavbou, bude pozostávať z troch blokov. „Už v decembri minulého roku sa začala výstavba bloku 2 zo strany Ružinovskej ulice, ktorý bude dokončený v júni 2003 a skolaudovaný o mesiac neskôr,“ uviedol Vladimír Martinák, riaditeľ inžiniersko-investorskej kancelárie Martinák, ktorá výstavbu realizuje. „Prípravné práce na výstavbu bloku 3, situovaného zo strany Komárnickej ulice, sa začali v týchto dňoch a dokončený má byť v novembri 2003. Blok 1, situovaný kolmo na prvé dva bloky, začneme stavať najneskôr v októbri tohto roku a ukončený má byť po 18 mesiacoch.“

Ako dodal, všetky tri bloky polyfunkčného objektu budú mať sedem podlaží. Na prvom nadzemnom budú obchodné priestory a garáže, na druhom nadzemnom podlaží sa počíta s administratívnymi priestormi a na treťom až siedmom podlaží bude 79 bytov rôznej veľkosti, od jednoizbových až po päťizbové. V tzv. vnútrobloku majú byť prekryté garáže (asi 80), parkovacie miesta budú aj okolo budovy. Administratívne priestory majú mať dovedna rozlohu 1580 štvorcových metrov, obchodné priestory spolu približne 750 štvorcových metrov.

Trojica nových domov tvoriaca jednoliaty objekt by mala polohou nadviazať na pôvodný peší ťah na Štrkovci od Ružinova po budovu ministerstva pre správu a privatizáciu národného majetku, ktorý zostane zachovaný. „Tehlová stavba je prispôsobená okolitej zástavbe, ale zároveň je architektonicky riešená tak, že sa stane dominantou Štrkovca,“ uviedol zástupca riaditeľa firmy Juraj Valašťan. Podľa V. Martináka bola lokalita pre výstavbu vybraná aj s prihliadnutím na dopravné možnosti a dostupnosť všetkých služieb v okolí. Ako zdôraznil, pri výstavbe nebola zabratá nijaká zeleň, pretože nový polyfunkčný objekt vyrastá na mieste, kde bolo predtým parkovisko. „Naopak, v rámci sadových úprav zeleň pribudne,“ dodal.

Páčil sa vám článok?