Bude pri krematóriu obchodné centrum?

13.12.2006
Páčil sa vám článok?

Mnohí Bratislavčania zaznamenali, že neďaleko krematória v lokalite Františkov majer má vyrásť nové obchodné centrum. Či a kedy sa tak stane, však v súčasnosti nie je jasné.

Podľa starostu Záhorskej Bystrice Vladimíra Kuboviča sa s výstavbou malo začať vlani v septembri a v júni tohto roku už mala byť ukončená. Prečo sa doteraz ani nezačalo? „Zdržanie vzniklo z dvoch dôvodov,“ uviedol V. Kubovič. „Prvým z nich sú podmieňujúce investície, ktoré by bolo potrebné vynaložiť - na základe požiadavky magistrátu sa zvýšili o rozšírenie komunikácie od krematória po križovatku s pripojením na diaľnicu. V novembri minulého roku bolo vydané územné rozhodnutie, ktoré obsahovalo aj túto podmienku. Druhým dôvodom je skutočnosť, že francúzski bankári rátali s tým, že sa tu vybuduje hypermarket Carrefour. Keďže Carrefour sa zatiaľ nedohodol s partnermi, ktorí realizujú butikovú časť obchodného centra, pričom argumentujú prílišnou vyťaženosťou Bratislavy takýmito prevádzkami, v súčasnosti nie je definitívne uzavretá ani otázka realizácie samotného hypermarketu. Súčasný stav je teda taký, že je vydané územné rozhodnutie, ale nepokračuje sa vo vybavovaní stavebného povolenia.“

Obchodné centrum, ktoré má niesť názov Lama, malo byť pôvodne postavené na výmere dvanásť hektárov, čo podľa V. Kuboviča dnes už nie je reálne a výmera sa zmenšila na sedem hektárov. Z toho vyplýva, že bude potrebné prepracovať celú dokumentáciu. „Na základe novej dokumentácie bude sa musieť celý schvaľovací proces uskutočniť odznova,“ konštatoval.

Ako dodal, objavili sa aj diskusie o tom, či je takéto obchodné centrum vôbec vhodné umiestňovať v lokalite, ktorá je blízko krematória a pietneho miesta - urnového hája. „Tieto dohady sa odborne vyvrátili s tým, že priestor by sa predelil pásom zelene,“ uviedol. „Vzdialenosť od krematória je dostatočne veľká. Pôvodne sa uvažovalo o tom, že pri obchodnom centre boli aj multikiná, tie tam však určite nebudú.“

Mestská časť by podľa V. Kuboviča samozrejme uvítala, keby obchodné centrum v tejto lokalite bolo, pretože v celej západnej časti Bratislavy (Záhorská Bystrica, Devínska Nová Ves, Dúbravka, Lamač) takéto zariadenie neexistuje. V Záhorskej Bystrici vedia aj o zámeroch iných spoločností vybudovať v okolí obchodného centra ďalšie prevádzky, ich záujem však závisí od toho, ako sa vyvinie situácia okolo obchodného centra. „V súčasnosti nevedno, kedy - a či vôbec - sa bude táto investícia realizovať,“ zhrnul situáciu V. Kubovič.

Páčil sa vám článok?