Nový dôležitý úsek diaľničného obchvatu v Petržalke začnú stavať už v tomto roku

13.12.2006
Páčil sa vám článok?

Už v tomto roku by sa mala v Petržalke začať stavať diaľnica D1 v úseku Viedenská cesta - Prístavný most. Bude to ďalší dôležitý krok k odľahčeniu komunikácií vnútri mesta od tranzitnej dopravy.

Diaľnica v spomenutom úseku bude začiatkom diaľničného ťahu D1, ktorý svojím uznesením schválila vláda vlani vo februári. Diaľničný ťah má pokračovať obchvatom Bratislavy a Trnavy na Trenčín, Žilinu, Prešov, Košice až na štátnu hranicu s Ukrajinou. Úsek v Petržalke je dôležitý nielen pre vnútroštátnu, ale aj pre medzinárodnú dopravu - je vedený v trase európskeho cestného ťahu Gdaňsk - Lodž - Žilina - Bratislava - Budapešť - Atény, ktorý je súčasťou Transeurópskej magistrály.

Podľa informácií hovorkyne Správy slovenských ciest Viktórie Kmeťovej je hlavným významom tohto úseku, ktorého dĺžka je 3,867 km, prevzatie tranzitnej dopravy prechádzajúcej cez Bratislavu v smere západ - východ a západ - sever. Odľahčením dopravného zaťaženia v prieťahu mestom (ide najmä o Brniansku, Pražskú a Šancovú ulicu, Nábrežie arm. gen. L. Svobodu, ako aj Einsteinovu ulicu) sa podstatne zlepší priepustnosť týchto komunikácií, a tým aj životné prostredie obyvateľov Bratislavy z hľadiska hluku, emisií i nehodovosti.

Úsek sa začína napojením na už existujúce vybudované vetvy križovatky diaľnic D1 a D2 a končí sa pripojením na Prístavný most. Na mestské komunikácie je prepojený v smere zo západu na východ na svojom začiatku a v opačnom smere odpojením na Prístavnom moste. Pripojenie Petržalky na diaľnicu sa rieši cez Einsteinovu ulicu.

Trasa diaľnice je umiestnená uprostred koridoru mestskej rýchlostnej komunikácie Einsteinova a je od nej v celom úseku fyzicky oddelená. Súčasťou projektu je aj ochrana diaľnice proti hladinám podzemnej vody. Počas povodňových stavov sa budú podzemné vody odčerpávať do Chorvátskeho ramena výtlačným potrubím napojeným na systém deviatich studní umiestnených v zelenom páse medzi Einsteinovou ulicou a protihlukovou stenou diaľnice. Na zabezpečenie bezkolízneho prechodu peších a cyklistov nad Einsteinovou ulicou a budúcou diaľnicou sa vybuduje päť lávok, ktoré zabezpečia spojenie obyvateľov Petržalky so Sadom Janka Kráľa, Inchebou, obchodným centrom Au Park, štadiónom Artmedie Petržalka i starou časťou Bratislavy. Výstavba diaľničného úseku si okrem toho vyžiada vybudovanie štyroch mostov - most na Viedenskej ceste (má byť dlhý 154 metrov), most na D1 nad Košickou cestou (567 metrov) a mosty nad vetvami D a B (283, resp. 86 metrov).

Dopravné prepojenie Petržalky na ostatné časti Bratislavy sa rieši cez Einsteinovu a jestvujúce radiálne komunikácie - Viedenská, Panónska, Jantárová a Dolnozemská. Toto dopravné napojenie sa bude realizovať cez mimoúrovňové križovatky Viedenská, Jantárová, Dolnozemská, Košická (v rámci stavby) a Panónska - Nový most (je vybudovaná).

Návrh stavby posúdili aj z hľadiska vplyvov na životné prostredie. Do projektovej dokumentácie, ako aj do vlastnej stavby, boli premietnuté všetky navrhnuté opatrenia na prevenciu, elimináciu, minimalizáciu a kompenzáciu vplyvov diaľnice na životné prostredie. Na kontrolu účinnosti, správnosti a prípadné doplnenie opatrení je navrhnutý monitoring vplyvov na životné prostredie. Monitoring sa realizuje, resp. bude realizovať už aj v príprave, pri výstavbe, ako aj budúcej prevádzke. Predpokladaný termín výstavby úseku diaľnice D1 Viedenská cesta - Prístavný most je v rokoch 2002 -2005, pričom s odovzdaním stavby do užívania sa ráta už v roku 2004.

Pokiaľ ide o ďalšie rozostavané, resp. plánované diaľničné úseky na území Bratislavy, úsek Mierová - Senecká by podľa informácií V. Kmeťovej mal byť dokončený už v septembri tohto roku. V dohľadnom čase by mali začať stavať aj diaľnicu D2 na úseku Lamačská cesta - Staré Grunty (pôvodne sa mala začať stavať už vlani, odklad vyvolali občianske iniciatívy, požadujúce zapracovať do pôvodného projektu rôzne pripomienky). Súčasťou tohto úseku má byť aj 1440 metrov dlhý tunel pod Sitinou.

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie