V lokalite Polianky plánujú postaviť hotel i nový polyfunkčný komplex

15.4.2021

Zdroj: FB Čerešne

Páčil sa vám článok?

V bratislavskej Dúbravke v lokalite Polianky plánujú postaviť hotel Čerešne (Čerešne 3), parkovisko i polyfunkčný komplex Čerešne living (Čerešne 4). Celkové náklady na stavby sa odhadujú na 37,2 milióna eur. Investor by chcel začať stavať budúci rok. Vyplýva to zo zámeru, ktorý predložila spoločnosť New Vital na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA).

Hotel je navrhovaný ako deväťpodlažná budova s dvoma podzemnými podlažiami a siedmimi nadzemnými podlažiami. V podzemí budú garáže a technické miestnosti. Nadzemné podlažia budú tvoriť externé parkovisko, recepcia a hotelové jednotky. Pre objekt hotela je navrhovaných 98 parkovacích stojísk, z toho 63 je v podzemnej garáži. V hoteli má byť 103 izbových apartmánov. Polyfunkčný komplex Čerešne living (Čerešne 4) majú tvoriť dva obytné súbory rozdelené do troch blokov. Umiestnenie stavby má nadväzovať na existujúcu štruktúru bytových domov predchádzajúcich etáp výstavby. "Plynule prepája riešenie bytových domov a vytvára rôzne stupne mestského prostredia (verejný priestor s námestím, parkovo upravené plochy, pobytové dvory so športovými plochami a ihriskami)," spresnil investor v zámere.

Prvý objekt je navrhovaný s deviatimi nadzemnými podlažiami a dvoma podzemnými podlažiami. Ráta sa tu s celkovo 58 bytovými jednotkami a troma prevádzkami občianskej vybavenosti, respektíve administratívy. Druhý obytný súbor majú tvoriť dva bytové domy a podzemná garáž. V prvom dome sa navrhuje desať nadzemných podlaží a dve podzemné podlažia. Celkovo tu má byť vybudovaných 62 bytových jednotiek a štyri prevádzky občianskej vybavenosti. V druhom dome, so 16 nadzemnými podlažiami a dvoma podzemnými podlažiami, má byť celkovo 121 bytových jednotiek a šesť prevádzok občianskej vybavenosti.

Pre výstavbu hotela dôjde k zrušeniu 41 existujúcich povrchových parkovacích miest a sedem parkovacích miest bude zrušených zmenou cesty komplexu Čerešne 2. Investor preto bude musieť vybudovať nové parkovisko Polianky, kde plánuje vybudovať 63 parkovacích miest. Polyfunkčný komplex Čerešne (1. až 4. etapa) sa má rozprestierať na ploche 40.892 štvorcových metrov. Celkový počet parkovacích miest má byť 1155, z toho 733 bude v podzemných garážach.

(TASR)

Páčil sa vám článok?