BSK: Zámer nového školského areálu v Záhorskej Bystrici je o krok bližšie k realizácii

12.2.2021
Nový športový areál v Záhorskej Bystrici

Zdroj: Mestská časť Záhorská Bystrica

Páčil sa vám článok?

Zámer rozšírenia kapacít školy a škôlky v Záhorskej Bystrici je o opäť o krok bližšie k realizácii. Vyplýva to z rozhodnutia krajských poslancov, ktorí v piatok schválili zámenu pozemkov medzi Bratislavským samosprávnym krajom (BSK) a hlavným mestom.

Zároveň sa majetkovoprávne vysporiadajú pozemky pod stavbami a v areáloch viacerých stredných škôl či zariadení sociálnych služieb. "Je to bezprecedentný príklad toho, ako sa dá spolupracovať. Kraj možno nič veľké nezíska, ale vysporiadávame hriechy, problémy a dlhy z minulosti," skonštatoval predseda BSK Juraj Droba. Vysporiadanie pozemkov otvára zároveň možnosť pre prípadné revitalizácie, rekonštrukcie či výstavbu.

Súčasťou zámeny pozemkov medzi krajom a hlavným mestom je aj pozemok a stavby v areáli bývalého stredného odborného učilišťa (SOU) energetického. Mestská časť tam chce v budúcnosti vybudovať nový školský areál so základnou a materskou školou. Pozemky tak prejdú z kraja na hlavné mesto, téme by sa malo následne venovať aj zastupiteľstvo hlavného mesta, ktoré bude rozhodovať o tom, že pozemky prejdú do správy mestskej časti.

"Je to príklad spolupráce BSK, hlavného mesta a mestskej časti, ako na jednom krásnom pozemku zriadi mestská časť základnú a materskú školu, kraj môže využiť funkciu pre vybudovanie domova sociálnych služieb a magistrát má v pláne budovať nájomné byty," skonštatoval starosta Záhorskej Bystrice a zároveň poslanec BSK Jozef Krúpa.

Predpokladá, že v marci, najneskôr v apríli, ak by sa mestské zastupiteľstvo posunulo, bude mať mestská časť areál v správe. Uistil, že okamžite začne samospráva pracovať na projekte zriadenia škôlky i školy. Plánuje tiež vypísať architektonickú súťaž, ktorá by mala priniesť riešenie výstavby nového školského areálu, známe by mali byť aj náklady na jeho realizáciu.

"Tohtoročný rozpočet počíta s financovaním projektov nového školského areálu," pripomenul Krúpa, ktorý upozornil, že okrem základnej školy a materskej školy má samospráva ambíciu vybudovať v areáli aj ďalšie zariadenia či športoviská pre obyvateľov, ide však o plán v horizonte troch až piatich rokov.

(TASR)

Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie