Spor o čiernu stavbu v Slávičom údolí

13.12.2006
0
Páčil sa vám článok?

Vo vilovej štvrti v Slávičom údolí vyrastá čierna stavba, ktorá dokonca zasahuje do cudzieho pozemku a ohrozuje statiku vedľa stojaceho domu. Stavebníkom (investorom) je firma HOZA, s. r. o., spoluinvestorom je firma B. C. I., s. r. o. a stavbu realizuje žilinská firma Trios.

Polyfunkčný objekt vyrastá aj na parcele, ktorá patrí majiteľom bytov a nebytových priestorov vo vedľa stojacom dome na Lubinskej ulici číslo 18, napriek tomu, že prokurátor Okresnej prokuratúry Bratislava I opakovane zrušil územné rozhodnutie i stavebné povolenie.

„Už v roku 1999 vyšiel inzerát, v ktorom firma HOZA ponúkala na predaj byty a nebytové priestory v objekte, na ktorý nebolo vydané právoplatné stavebné povolenie,“ uviedol JUDr. Viliam Vadňal, zastupujúci vlastníkov pozemku, do ktorého zasahuje čierna stavba. „Vyžiadali sme si dokumentáciu a zistili sme, že budú obmedzené naše vlastnícke práva, pretože objekt bude stáť na parcelách vlastníkov bytov a nebytových priestorov. Vlastníkom spornej parcely sme sa stali v máji 2000 a v auguste 2000 začal stavebník stavať bez stavebného povolenia aj na našom pozemku.

(lau)

Páčil sa vám článok?