Pri Draždiaku sa budú stavať byty, ale aj wellness či dažďová záhrada

11.10.2020
0

Zdroj: Marián Dekan

Páčil sa vám článok?

Hlavné mesto súhlasí s umiestnením polyfunkčného objektu na Tematínskej ulici. Ide o chátrajúci areál pri Medissime, o ktorom sme v Petržalských novinách už viackrát písali.

„Hlavné mesto vydalo záväzné stanovisko k investičnej činnosti s tým, že zámer je v súlade so zásadami a regulatívmi územného plánu hlavného mesta; posudzovať ostatné kritériá je v kompetencii stavebného úradu,“ uviedla hovorkyňa magistrátu Katarína Rajčanová s tým, že dokumentácia bola viackrát upravovaná a dopĺňaná.

Tá konkrétne rieši umiestnenie polyfunkčnej stavby s dvoma samostatnými objektami a troma prevádzkovými celkami. Má jedno podzemné parkovacie podlažie, štyri nadzemné a jedno ustúpené piate podlažie. V objektoch sa nachádza 55 bytov a občianska vybavenosť – reštaurácia, kancelárske priestory, telocvičňa v prízemnom trakte pozdĺž bulváru. V parteri polyfunkčných objektov sa nachádza správa parku, materská škôlka pre 36 detí, dva kancelárske priestory, tri zubné ambulancie, zubný technik. Na ustúpenom podlaží severovýchodného objektu je celoročný wellness klub s vnútorným bazénom, saunami a vírivými vaňami. Súčasťou polyfunkčnej stavby sú aj verejné funkcie vo väzbe na vodnú plochu Veľký Draždiak - bulvár pre peších, promenáda, umelý potok, dažďová záhrada, komunitná záhrada, pláž so zázemím, mólo, oddychová lúka s ohniskom, vnútroblokový park, tri detské ihriská, amfiteáter pre drobné podujatia a stanovisko bike sharing.
Ako nás informovala hovorkyňa magistrátu, mesto projekt posudzovalo s ohľadom na rekreačný charakter a potenciál okolia Veľkého Draždiaka.

V dokumente je viacero podmienok, jednou z nich je napríklad to, aby vzhľadom na rekreačný a oddychový charakter lokality bol do priestorov priľahlých k navrhovanej obytnej zástavbe trvalo zabezpečený neobmedzený verejný prístup. Mesto žiada popri peších komunikáciách z Tematínskej k jazeru realizovať aj obojstranné stromové aleje, vegetačné strechy, na parkoviskách minimálne jeden strom na štyri parkovacie miesta, vodepriepustné povrchy na parkovacích plochách...

Zámer odporúča mesto prerokovať s obyvateľmi formou verejnej prezentácie. Zaujímavá je podmienka: „Vzhľadom na to, že umiestnenie zariadenia školstva (materská škôlka) nemá z hľadiska dochádzkových vzdialeností a kapacít v tomto území opodstatnenie, odporúčame predmetné priestory využiť pre funkcie športu, resp. občiansku vybavenosť, viazanú na funkciu športu a rekreácie.“


(in)

Páčil sa vám článok?