VIZUALIZÁCIE Črtá sa ďalšia štvrť Petržalky: Stavať by sa malo v zóne Kapitulský dvor

15.9.2020
0

Zdroj: Návrh územného plánu - Kapitulský dvor (zhotoviteľ JELA)

Páčil sa vám článok?

Ak vás zaujíma, aká výstavba by sa mohla realizovať v zóne Kapitulský dvor, príďte 23. septembra do Domu kultúry Zrkadlový háj. Uskutoční sa tam verejné prerokovanie návrhu Územného plánu zóny Kapitulský dvor aj s odborným výkladom.

O akú časť Petržalky vlastne ide? Je to okrajová oblasť za Matadorkou, zo západu je diaľnica D2, z východu Kaukazská ulica z juhu Bratská. Väčšinovým vlastníkom pozemkov je Rímskokatolícka cirkev, najmä Bratislavská arcidiecéza. Zrejme aj preto vo vizualizáciách dominuje veľký kostol. Vizualizácie spracovateľa plánu sú však len orientačné, k realizácii štvrte je ešte ďaleko, rovnako je otázne, či to bude „cirkevné sídlisko“, ako ho charakterizoval portál https://www.tvnoviny.sk/. Úlohou územného plánu zóny je totiž len podrobnejšie rozpracovať danú oblasť v súlade s územným plánom mesta. Ak prejde, bude slúžiť ako podklad pre vytvorenie územnoplánovacej dokumentácie, využiteľnej pre proces územného rozhodovania a usmerňovania výstavby v zóne.

Plán navrhuje v centrálnej časti územia verejný park. „Súčasťou územia parku sú navrhované vodné plochy, z ktorých aspoň jedna môže byť využitá na prírodné kúpalisko,“ píše sa v návrhu. V štvrti môže vzniknúť vyše 2400 bytov pre vyše päťtisíc obyvateľov. V pláne sú tiež apartmány, kancelárie, základná aj stredná škola, seniorské centrum, nemocnica či športová hala.

VIZUALIZÁCIE:

Návrh sa bude prerokovávať až do 16. októbra, dovtedy je možné zaslať na miestny úrad pripomienky.
(pn)

Páčil sa vám článok?