Ružinovčania vyšli v ústrety výstavbe diaľnic

12.12.2006
0
Páčil sa vám článok?

Mestská časť Ružinov vyšla v ústrety Slovenskej správe ciest, ktorá je investorom výstavby diaľnic v Bratislave, a schválila pre ňu výnimku zo Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych poplatkoch.

Na základe toho sa už v Ružinove v rámci schválenej projektovej dokumentácie nebude platiť poplatok za užívanie verejného priestranstva určeného na výstavbu diaľnice.

Výstavba diaľnic má podľa poslancov tunajšieho miestneho zastupiteľstva veľký ekonomický a celospoločenský význam, preto urobili neobvyklú výnimku vo forme úľavy od poplatkov v prospech realizátora výstavby diaľnic. Vďaka tomuto ústretovému gestu ružinovských poslancov nedôjde k prekročeniu predpokladaných nákladov výstavby diaľničného úseku Mierová ulica - Senecká cesta, ktoré sú kryté z prostriedkov Európskej únie.

V prípade nedodržania termínov a podmienok stanovených v príslušných rozhodnutiach o užívaní verejného priestranstva na osobitné účely je užívateľ verejného priestranstva povinný platiť miestne poplatky, a to od začiatku jeho užívania.

(saz)

Páčil sa vám článok?