Vyrastie pri Sade Janka Kráľa 90-metrová veža a ďalšie bytovky? Developer už dostal zelenú

15.11.2019
0

Zdroj: Green park

Páčil sa vám článok?

Bez súhlasu Bratislavy i mestskej časti Petržalka sa firme RV Development 3 spájanej s Ivanom Kmotríkom podarilo získať územné rozhodnutie na veľký projekt Green park, ktorý chce postaviť kúsok od Sadu Janka Kráľa. Ako je to možné?

Green park je súbor stavieb, ktoré by mali vyrásť pri Sade Janka Kráľa, kúsok od Starého mosta na mieste bývalého futbalového štadióna Artmedie Petržalka. Dominantou má byť 90 metrov vysoký 30-poschodový vežiak s bytmi i apartmánmi a niekoľko menších stavieb. Konkrétne 11-podlažná kancelárska budova a štyri šesťpodlažné obytné budovy. Celkovo by sa tu malo nachádzať 221 bytov a 206 apartmánov. Odhadované náklady sú od 63 do 65 miliónov eur.

Problémom však je, že s projektom nesúhlasí mestská časť Petržalka a ani mesto. Developer, ktorým je spoločnosť RV Development 3, získal však územné rozhodnutie od Okresného úradu Bratislava. OÚ nepatrí pod samosprávu, ale pod ministerstvo vnútra. Jeho riadiaci pracovníci  nie sú volení, ale dosadzovaní. Okresný stavebný úrad je pritom nadradený nad stavebné úrady samosprávy a vystupuje aj ako odvolací orgán voči ich rozhodnutiam. Okresné  úrady by však mali zastúpiť stavebné úrady samospráv vo výnimočných prípadoch, teda pri technicky náročných alebo neobvyklých stavbách. Prečo sa tak stalo v tomto prípade? Môže za to rozhodnutie bývalého starostu Petržalky Vladimíra Bajana, ktorý  v roku 2016 podpísal žiadosť, aby sa zodpovedným stavebným úradom v tomto projekte stal okresný úrad. Mestská časť teda  sama seba postavila mimo hry.

Zdroj: Green park

​Mesto i nové vedenie mestskej časti  sa snažia situáciu zvrátiť.  Tvrdia, že okresný úrad nepostupoval v súlade so zákonom. "Stavebný zákon umožňuje, aby v územnom konaní rozhodoval aj okresný úrad. To sa stalo aj v tomto prípade a územné rozhodnutie vydal Okresný úrad Bratislava. Toto však nič nemení na fakte, že záväzné stanovisko hlavného mesta k investičnej činnosti/stavbe je neopomenuteľným podkladom pre rozhodovanie stavebného úradu v územnom konaní a nemôže byť nijako nahradené. Hlavné mesto do dneška nevydalo záväzné stanovisko k investičnému zámeru Green Park. Zároveň môžeme potvrdiť, že magistrát pripravuje odvolanie hlavného mesta proti vydanému územnému rozhodnutiu," povedal pre bratislavskenoviny.sk hovorca magistrátu Peter Bubla.

Rovnaký postoj má aj nové vedenie Petržalky. "Bývalý starosta Petržalky Vladimír Bajan podpísal v roku 2016 žiadosť, aby si OÚ atrahoval kompetencie v tejto veci. Súčasný starosta sa pár dní po nástupe obrátil na OÚ s troma listami, kde okrem iného vzal tento list bývalého starostu späť a pýtal sa na aktuálny stav. Na tieto listy mu nebolo odpovedané, až v apríli na opätovné dopytovanie sa OÚ odvolal na Bajanov list z roku 2016. V skutočnosti si však OÚ atrahoval túto kompetenciu už 19.4.2018, pričom o tom nikoho neinformoval," vysvetlila nám hovorkyňa mestskej časti Mária Halašková. 

"Už týždeň po svojom nástupe starosta Ján Hrčka OÚ žiadal, aby sa projektu venoval stavebný úrad v Petržalke, pretože už aj počas posudzovania EIA sa ministerstvo životného prostredia vyjadrilo, že stavba nie je taká rozsiahla, aby ju musel posudzovať OÚ. Okresný úrad na listy starostu nereagoval, ani opätovných urgenciách zo strany MČ Petržalka," priblížila ešte Halašková. 

Zdroj: Green park

"OÚ niekoľkonásobne, hrubo a svojvoľne porušil pravidlá územného konania, pričom územné povolenie bez záväzného stanoviska mesta je len jedným z nich. OÚ odsúhlasil stavebnú dokumentáciu, ktorá je podľa nášho názoru v rozpore s územným plánom, nemal súhlasné stanovisko na výrub či presadenie stromov ani z vlastného odboru ochrany prírody a nemá ani záväzné stanovisko cestného správneho orgánu, ktorý musí dať súhlas k napojeniu cesty a k vjazdu do objektu. Odvolali sme sa už minulý týždeň. Odvolanie má 60 strán a namietame viacero hrubých porušení územného konania. Zvažujeme aj podanie podnetu na Generálnu prokuratúru," dodala. 

"Naša spoločnosť vzala na vedomie fakt, že Mestská časť Bratislava- Petržalka, požiadala Okresný úrad Bratislava o vyhradenie si právomoci zabezpečiť výkon pôsobnosti stavebného úradu v územnom a následne stavebnom a kolaudačnom konaní s odôvodnením technickej náročnosti zámeru a zároveň kapacitnej preťaženosti miestneho Stavebného úradu Mestskej časti Petržalka. Z uvedeného je zrejmé, že Okresný úrad Bratislava konal na základe žiadosti Mestskej časti Petržalka. Tá sa v roku 2018 vyjadrovala k projektu ako účastník územného konania a vydala súhlas s umiestnením stavby, čo v praxi znamená, že podľa Mestskej časti Petržalka bol v roku 2018 projekt v súlade s Územným planom mesta Bratislava. Územný plán mesta Bratislava sa podľa všeobecne dostupných materiálom v tejto lokalite nemenil. Žiadosť o záväzné stanovisko k územnému rozhodnutiu Hlavného mesta Bratislava k projektu Green Park bola Hlavnému mestu Bratislava doručená v októbri 2017, pričom už v auguste 2016 vydalo Hlavné mesto Bratislava svoje stanovisko k investičnému zámeru, ktorého pripomienky boli zapracované. Dokumentácia k územnému rozhodnutiu iba rozpracovala investičný zámer," vyjadril sa pre banoviny.sk ​Dušan Repák, ktorý oficiálne zastupuje spoločnosť RV Development 3.

​(ms)

Páčil sa vám článok?