Nové pole v Petržalke zmení svoju tvár: Ako bude v budúcnosti vyzerať?

22.6.2019
Nové pole

Zdroj: archív M.Č. Petržalka

Páčil sa vám článok?

Čo hovoríte na výstavbu v lokalite Nové pole? Niektorí miestni poslanci, najmä architekti, s návrhom urbanistickej štúdie súhlasia, predseda Komisie územného plánu, výstavby a dopravy (ÚPVaD ) Jozef Vydra sa s ním nestotožňuje. Vysvetľuje prečo.

Ide o územie v tvare lichobežníka, ktoré sa nachádza v južnej časti priestoru západnej rozvojovej osi Petržalky, medzi časťou Lúky a rakúskou obcou Kittsee. Zo západnej a čiastočne severnej strany je ohraničené štátnou hranicou a z východnej strany diaľnicou D2.

„Urbanistická štúdia je vypracovaná v súlade s platným územným plánom, takmer celkom presne dodržiava funkčné využitie, len mierne sa mení rozmiestnenie jednotlivých častí v rámci návrhu,“ hovorí Jozef Vydra. „Ide o izolovanú časť územia Petržalky, kde sa doterajšia orná pôda zmení na územie, na ktorom majú prioritne vyrásť priestory pre výrobu a zamestnanosť. To je na jednej strane dobrý nápad, Petržalka takéto riešenia potrebuje. Dokonca svojou polohou oddelia športoviská a navrhovaný park od diaľnice. Chýbať nemá ani niekoľko štartovacích bytov, ktoré by mohli fungovať ako nájomné bývanie. Celok má byť akýmsi minisatelitom v tesnom dotyku s Petržalkou. Až po tento bod to nemusí byť zlé riešenie, hoci zaberanie ornej pôdy je u mňa barbarstvo.“

Zdroj: archív M.Č. Petržalka

​Nové pole- vizualizácie

Podľa jeho názoru sú tu však minimálne dva problémy. „Ako si možno predstaviť, že riešené územie má mať (zjednodušene povedané) park na území, ktorým potenciálny investor nedisponuje? Kto bude riešiť údržbu, keď už teraz má Petržalka nedostatok financií na udržiavanie Sadu Janka Kráľa? V rámci Centrálnej rozvojovej osi pozdĺž pokračujúcej trate električky na juh Petržalky si obyvatelia želajú prevažne zelené plochy. To bude tiež stáť veľa, veľmi veľa financií,“ vysvetľuje.

Zdroj: archív M.Č. Petržalka

Budúca podoba ​Nového poľa 

Ďalším sporným bodom je dopravné napojenie, ktoré je navrhované síce tiež v súlade s doteraz platným územným plánom, ale ku ktorému majú vážne a oprávnené výhrady obyvatelia existujúcich obytných domov na Jasovskej ulici. „Napojenie ponad diaľnicu a železničnú trať by malo byť doslova niekoľko metrov od ich bytov, s čím celkom logicky nemôžu súhlasiť. Preto existuje petícia, ktorá takéto dopravné napojenie zamieta. Priestorové možnosti však príliš veľa možností na zmenu, či posun napojenia nedávajú. No ak sa tento bod nevyrieši prioritne, ostane hlavným problémom návrhu nevyriešená doprava. Prepojenie iba v smere od časti Kopčany nie je práve najlepšie riešenie a vôbec nie ideálne,“ dodáva.

Architektonickú štúdiu vzala na vedomie aj Komisia životného prostredia a verejného poriadku. Jej predsedníčka Natália Podhorná tvrdí, že pre ňu osobne je najväčší problém, že navrhovaná výstavba má opäť vyrásť na ornej pôde. „V súčasnosti pôdu v riešenom území prenajíma súkromník poľnohospodárskemu družstvu, ktoré tu pestuje viaceré plodiny, no zmluvu sa podľa mojich informácií chystá ukončiť vzhľadom na plánovaný zámer,“ hovorí a upozorňuje, že ornej pôdy každý rok ubúda a mení sa na nejakú formu výstavby, čo potvrdzujú aj údaje z Úradu geodézie, kartografie a katastra SR.. „Slovenská pôda nám mizne pred očami. Tento stav je pre mňa absolútne neprijateľný, a preto projekt Nové Pole nepodporím. Je to pre mňa jednoducho principiálna záležitosť.“

(in)

Páčil sa vám článok?

Pri používaní tejto stránky dochádza k spracovaniu cookies, ktoré nám pomáhajú zvyšovať kvalitu služieb a zobrazovať relevantnú reklamu. Zobraziť viac informácií. Spracovaniu cookies zabránite zmenou nastavenia v internetovom prehliadači.