• Výstavba
  • 30.11.2006 09:57

Volkswagen chce postaviť novú lakovňu

0 0

Spoločnosť Volkswagen Bratislava má záujem postaviť v Devínskej Novej Vsi novú lakovňu karosérií. Cieľom stavby je rozšírenie výroby osobných áut v tomto podniku.

Nová lakovňa podľa predstaviteľov VW Bratislava umožní ročne výrobu až 300 000 karosérií. Prvá etapa výstavby má byť skončená v roku 1999, druhá v roku 2010.

Mesto Bratislava v tejto súvislosti dáva tento projekt na verejnú diskusiu. Do predloženého zámeru výstavby lakovne karosérií môžu Bratislavčania nahliadnuť do 24. novembra 1998 na oddelení životného prostredia Magistrátu Bratislavy na Laurinskej ulici 5.

Z hľadiska ochrany životného prostredia boli vplyvy prevádzky na pôdu a podzemné vody vyhodnotené ako bezvýznamné. Negatívne vplyvy imisií prchavých uhľovodíkov, tuhých znečisťujúcich látok a hluku sa priamo dotknú zamestnancov VW a obyvateľov bytov vzdialených 2 km od areálu v smere prevládajúcich vetrov a prúdenia podzemných vôd juhovýchodne až južne od podniku.

(brn)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.