Muchovo námestie očami architektov

29.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

V Klube 22 na Vavilovovej ulici v Petr­žal­ke sa od 9. do 15. novembra uskutoční výstava Muchovo námestie oča­mi architektov. Jej organizátorom je spoločnosť Metro, a.s.

Na výstave sú práce architektov, ktorí sa zúčastnili urbanisticko-architektonickej súťaže na riešenie tohto námestia. Súťaže sa zúčastnilo 6 autorských kolektívov, ktoré prezentujú svoj komplexný pohľad na riešenie zástavby s ohľadom na význam riešeného územia s cieľom vytvoriť kultivovaný priestor s pocitom mestského prostredia s umiestnením polyfunkčných objektov, občianskej vybavenosti, bytov a pod.

Jednotlivé návrhy riešia dopravnú obsluhu, plochy statickej dopravy a zeleň s rešpektovaním súčasných jestvujúcich komunikácií. Vystavené práce stanovujú intenzity využitia územia zástavbou a špecifikujú možnosť využitia voľných plôch. Autori sa snažili zohľadniť požiadavky platnej územno-plánovacej dokumentácie a nebyť v rozpore so záujmami mestskej časti Petržalka.

Štúdie sú prezentované v pútavej forme a nechýbajú v nich ani počítačom spracované grafické vizualizácie.

(brn)

Páčil sa vám článok?