Práce budú pokračovať spracovaním štúdií

29.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Pred niekoľkými týždňami sa začal na Námestí SNP a Hurbanovom námestí inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum, ktorý je súčasťou prípravy revitalizácie Námestia SNP. O jeho pokračovaní a čiastočných vý­sled­koch nám porozprávala Elena PEŤKOVÁ z Miestneho úradu Staré Mesto, ktorá zabezpečuje činnosť projektového manažmentu a riadenie projektu revitalizácie Námestia SNP.

- V prvej etape, ktorá sa skončila 15. októbra, bol vykonaný orientačný inžiniersko-geologický prieskum s hydrogeologickými a geologickými vrtmi, statickými skúškami. Výsledky prvej etapy sa v súčasnosti spracúvajú. Práce na overovaní geologických podmienok plynulo pokračujú druhou etapou, ktorá bude ukončená v decembri tohto roku.

Realizujú sa okrem prieskumu aj ďalšie práce na príprave projektu revitalizácie námestia?

- Áno, v súčasnosti sa spracúva dopravno-prevádzkové overenie projektovaných podzemných garáží na Námestí SNP, pripravili sme tiež prezentačný materiál projektu. Práce budú pokračovať spracovaním stavebno-technického overenia stavby, ktoré by malo s presnosťou na 80 percent vyčísliť náklady na stavbu a bude podkladom na spracovanie balíka ekonomických a finančných štúdií.

V utorok 3. novembra podpísala mestská časť Staré Mesto s firmou KPMG Slovensko zmluvu o výkone konzultačných služieb pre projekt revitalizácie Námestia SNP.

- Spoločnosť KPMG Slovensko, ktorá uspela v konkurze, bude nápomocná pri formulovaní podmienok pre súťaže, ktoré sa pripravujú v súvislosti s projektom. Pôjde o súťaž na výber dodávateľa štúdie realizovateľnosti projektu, na spracovanie marketingovej a úvodnej finančnej štúdie a na štúdie posúdenia vplyvu stavby na životné prostredie. Tieto štúdie by mali byť vypracované do konca apríla budúceho roku. Konzultantská firma bude oponovať vypracovávanie štúdií, aby zodpovedali vo svete zaužívaným kritériám a parametrom. Konzultant by mal potvrdiť dôveryhodnosť štúdií a kredibilitu celého projektu.

Zhováral sa Milan Šeršík
NÁŠ ROZHOVOR

Páčil sa vám článok?