Pustnúci Janíkov dvor už nebude smetiskom

18.3.2019
0
Slnečnice

Zdroj: Cresco Group

Páčil sa vám článok?

Urbanistická štúdia centrálnej rozvojovej osi Petržalky rieši aj najjužnejšiu a najviac chátrajúcu časť našej mestskej časti – Janíkov dvor. Po desaťročiach prichádza reálna vízia, že tamojšie smetisko konečne zmizne. Začiatkom marca začali búrať tunel metra.

Keď sa začala stavať Petržalka, bol Janíkov dvor osadou s niekoľkými rodinnými domami a roľníckym družstvom. Fotografie z druhej polovice 20. storočia pôsobia až idylicky, osada však padla za obeť veľkým plánom metra a rozširovania sídliska až po Jarovce. V 80. rokoch sme sa chystali budovať tzv. ťažké metro sovietskeho typu. V 90. rokoch „ľahké metro“, v roku 2003 „rýchlodrážnu električku“...
A zabudnutý priestor zatiaľ pustol, zapĺňal sa neporiadkom, devastovali ho asociáli.

Petržalčan Rastislav Gemerský mapuje Janíkov dvor už celé roky. Kedysi mu v osade žili príbuzní, dnes sám býva neďaleko Panónskej. Prešli sme sa s ním od hrubej stavby depa metra až po torzo jednej z budov niekdajšieho JRD a on nám rozprával, čo všetko tu za posledné roky videl a zažil. „Toľko odpadu, čo sem ľudia nanosili, absolútne znehodnotilo toto územie...“ smutne konštatuje pri tabuli Zákaz sypania smetí s vyhrážkou „územie je monitorované“, ktorá nikoho neodrádza. „Kedysi v koridore, kadiaľ mala viesť električka, bola voda, žili tu žaby, raky, rákosie sa pravidelne klčovalo. Dnes je tu len verejné smetisko.“

Janíkov dvor kedysi:

Zdroj: archív

​Pod nikdy nezrealizovaným metrom sú prepojené šachty a keďže sú dnes odkryté, vo vnútri je ďalší odpad. Nanosia ho sem ľudia bez domova, občas tam vznikne požiar. Prechádzame okolo torza chladničky, je v nej mlieko a detské keksy.... „Neraz som volal policajtov a záchranku, pre ležiacich ľudí v bezvedomí, na môj podnet tu odchytávali svorky psov,“ hovorí Rastislav Gemerský. Z predchádzajúcich rokov má fotodokumentáciu, na ktorej sú zachytené obydlia ľudí bez domova, odhodené kočíky, stohy paliet či dokonca vrak auta. Použité farby a spreje sa tu váľajú dodnes. Z navláčených vecí tu vznikali „obývačky“, ľudia spali na vyhodených váľandách, sedeli v starých kreslách, a to pri hromadách pneumatík, elektroodpade a stavebnom odpade. „Do roku 2008 tu bola pomerne účinná a dostatočná ochranná prevencie vo forme cestných zábran, dopravných značiek, verejného osvetlenia a dvier do priestorov depa metra. Ale všetko záhadne rýchlo zmizlo, a nikto nevie, že kde, a kto to previedol, resp. nikto to radšej nechcel ani vedieť, ani vidieť,“ spomína. „Ale už v roku 2013 tu mesto odstraňovalo 58 ton odpadu...“

Janíkov dvor v súčasnosti:

Zdroj: Matúš Husár

​​Dnes už vjazdy do lokality obmedzené betónovými piliermi nie sú. Hnusu a špiny je tu stále veľa, ale niečo sa začína meniť. Zo zeme trčia kolíky označené neónovou farbou, rovnako sú označené aj viaceré stromy. „Na pozemkoch patriacich spoločnosti South City E prebehla identifikácia drevín v teréne pre účely dendrologického prieskumu, čo vysvetľuje vami spomínané značenie na zemi a na stromoch. Tieto pozemky plánujeme v budúcnosti využiť na pokračovanie výstavby projektu Slnečnice. Revitalizácia územia je súčasťou projektu v rámci prípravy na výstavbu. V súčasnosti je projekt v stave vybavovania územného rozhodnutia,“ informoval nás Pavel Baslík, marketingový riaditeľ spoločnosti Cresco Group.

Investor okrem toho požiadal mesto o povolenie na demontáž objektu „tunela“ pôvodného metra. S búraním sa začalo minulý týždeň. Má totiž platné územné rozhodnutie na inžinierske siete, aby ich mohol previesť cez pôvodné teleso metra. V tejto chvíli je ešte z okien rozostavaných budov oproti výhľad na „ničotu“. To sa však v nasledujúcich rokoch zmení. Vďaka novej časti v Petržalke s názvom Južné mesto a tiež električke, ktorá bude mať v Janíkovom dvore obrátku.

Demontáž objektu „tunela“ pôvodného metra:

Zdroj: Miroslav Pokorný

​Katastrálna mapa hovorí, že územie okolo budúcej električky patrí hlavnému mestu. Okolité pozemky zľava a sprava investorovi, ktorý stavia Slnečnice. Ako si predstavuje zmenu územia, vidno na vizualizácii „Pohľad na celé Slnečnice, ako ich investor plánuje do roku 2030“(úvodná foto článku).

Električkou až na Hlavnú stanicu

Maximálne od roku 2023 by sme sa tak mali električkou dostať z Janíkovho dvora na Hlavnú železničnú stanicu aj do Rače. Počas dopravnej špičky sa počíta s intervalom jedného spoja v každom smere každé 4 minúty! Správa o hodnotení ráta s umiestením zastávky Janíkov dvor pod mostným telesom Panónskej cesty. Na moste cesty budú vytvorené nové autobusové zastávky pre prestup z autobusu do električky. Kvôli tomu vybudujú aj bočné lávky, chodníky a výstupné rampy. „V lokalite Janíkov dvor dôjde k vybudovaniu prestupného terminálu (prepojenie s linkami do Rusoviec, Jaroviec, Čuňova a Rajky) – v súčasnosti takéto prvky kostry MHD v Petržalke absentujú.“ Depo MHD je vlastne areál s halou so štyrmi koľajami, a to aj na servis 12 električkových súprav, ktorý je možno v budúcnosti ešte rozšíriť.

Ako sa rozrastie Južné Mesto

Aktuálne má mestská časť na stole návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby s názvom: Južné Mesto – Zóna B3-B4-AB2, Bratislava-Petržalka. V rámci Južného mesta je situovaný južne od časti zóny B1 (nachádza sa pri Panónskej ceste a momentálne je vo výstavbe). Pre predstavu, Slnečnice, v ktorých sa už býva, sú zónou C (výstavba v budúcnosti prebehne aj na „umelom“ kopci) a lokalita, kde bude depo električky, je na západnom okraji, a ide o zónu A. Referát špeciálneho stavebného úradu MČ má už návrh na vydanie stavebného povolenia pre komunikácie a spevnené plochy v rámci stavby Južné Mesto Bratislava – zóna A1 – 2. Etapa.

Zdroj: enviroportal.sk

​Urbanistická štúdia

Magistrátne pozemky sa začnú meniť až s výstavbou električkovej trate. Podľa konceptu urbanistickej štúdie, ktorú možno stále pripomienkovať, je v priestore za Panónskou cestou navrhnutý bytový dom (6), obchodná vybavenosť (3) a parkovací dom (16), depo MHD (25) a administratívne budovy. Vo variante A sa zastávka nachádza pod Panónskou cestou, vo variante B pri obchode. Na konci obratiska ráta štúdia so železničnou zastávkou (12, železničná trať Bratislava - Rusovce – Rajka).

Zdroj: bratislava.sk

Hrubú stavbu stanice metra musia odstrániť

V lokalite Janíkov dvor je hrubá stavba stanice metra Janíkov dvor a 300 metrov dlhý úsek traťového tunela metra (od Panónskej cesty po existujúcu železničnú trať č. 132 Bratislava - Rajka). Tunel aj stanica sú polozapustené, prekážajú stavbe električky a je potrebné ich odstrániť. Odstránenie bude spočívať v odkopaní zemného presypu tunela a v rozobratí železobetónových prefabrikovaných dielcov, z ktorých sú tunel a stanica vyhotovené,“ citujeme zo Správy o hodnotení vplyvov činnosti na životné prostredie, teda posúdenie vplyvu výstavby úseku Janíkov dvor – Šafárikovo námestie.

Zdroj: Matúš Husár

​(in)

Páčil sa vám článok?