V Ružinove majú vyrásť nové polyfunkčné budovy s bytmi

21.11.2018
0
Polyfunkčný dom Galvaniho

Zdroj: enviroportal.sk

Páčil sa vám článok?

V bratislavskom Ružinove plánuje investor – spoločnosť Bones postaviť Polyfunkčný dom Galvaniho (úvodný obrázok je jeho vizualizácia) s bytovými i nebytovými priestormi. Stavbu by chcel spustiť v budúcom roku na momentálne nevyužívanom pozemku.

S ukončením výstavby počíta investor v roku 2021. Celkové náklady sa predpokladajú na úrovni 16 miliónov eur. Vyplýva to zo zverejnenej dokumentácie, ktorá je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA), detaily nájdete TU.

Polyfunkčný dom má pozostávať z troch navzájom spojených objektov. Stavbu chce investor členiť na dva celky, a to bytový dom a apartmánový dom. Objekt A bude tvoriť apartmánový dom, na ktorého prízemí budú aj nebytové priestory. Objekty B a C budú bytové domy. Investor počíta s výstavbou 189 bytov a 90 apartmánov. V bytovkách by malo ísť o 22 jednoizbových, 161 dvojizbových a šesť trojizbových bytov, čo sa však môže líšiť v závislosti od prijatého variantu. Taktiež medzi apartmánmi majú dominovať dvojizbové. Pôjde o sedem až osempodlažné budovy (v závislosti od schváleného variantu projektu).

FOTOGALÉRIA lokality výstavby:

Zámer polyfunkčného domu je predkladaný v dvoch variantoch. V prvom tvorí celková podlahová plocha 24.906 štvorcových metrov a celkový počet parkovacích miest je 327. V druhom variante je celková podlahová plocha na úrovni 27.781 štvorcových metrov a parkovacích miest je 349.

Lokalita vystavby:

Zdroj: Google maps

Investor plánuje stavať v Ružinove v časti Trnávka. Pozemok susedí s objektmi skladov a občianskej vybavenosti. Je nevyužívaný, respektíve občas využívaný ľuďmi bez domova. Vo vzdialenosti asi do 50 metrov juhozápadným smerom prechádza železničná trať. Najbližšia obytná zástavba sa nachádza vo vzdialenosti zhruba 75 metrov za železničnou traťou a Vrakunskou cestou. Z juhovýchodnej časti susedí pozemok s predajňou nábytku Kika. Budova má byť, ako sme už písali, sedempodlažná, v druhom variante sa však navrhuje osem nadzemných podlaží. Investor sa prikláňa k prvému variantu riešenia stavby.

Miesto výstavby:

Zdroj: enviroportal.sk

Vizualizácia polyfunkčného domu:

Zdroj: enviroportal.sk

(ms, tasr)

Páčil sa vám článok?