• Výstavba
  • 10.09.2018 12:25

Nové Mesto vyhlásilo stavebnú uzáveru v časti dolných Kramárov

0 0
Zdroj: google maps

Mestská časť Bratislava – Nové Mesto vyhlásila stavebnú uzáveru v zóne Jelšová – Kramáre. Dôvodom je spracúvanie územného plánu zóny pre túto lokalitu

Rozhodnutie o stavebnej uzávere podpísal novomestský starosta Rudolf Kusý. „Stavebná uzávera ochráni dané územie pred ďalšou výstavbou do momentu, kedy budeme mať spracovanú presnejšiu reguláciou formou územného plánu zóny, ktorá povie, čo presne sa v danom území smie a čo nie,“ hovorí starosta Kusý. Pre predmetné územie platí územný plán hlavného mesta z roku 2007. Nemá však potrebnú podrobnosť. „Nesúhlasíme s búraním rodinných domov a ich nahrádzaním bytovými. Až na menšie zmeny chceme zachovať štvrť tak, ako je vybudovaná dnes,“ upozorňuje Kusý.

Rozhodnutím o stavebnej uzávere sa v zóne Jelšová-Kramáre dočasne zakazuje stavebná́ činnosť̌ až do schválenia územného plánu zóny, najdlhšie však na dobu päť rokov.

Riešeného územie má rozlohu je 15,5 hektára. Zo severu je vymedzené Stromovou ulicou, z východu Stromovou ulicou a pokračovaním Jaskového radu, z juhu hranicou mestskej časti a zo západu areálom Dérerovej nemocnice s poliklinikou. Zástavbu územia tvoria prevažne bytové a rodinné domy, polyfunkčné objekty a objekty občianskej vybavenosti.

Mestská časť súbežne pracuje na územných plánoch zón ďalších oblastí (Biely kríž, Mierová kolónia, Ľudová štvrť, Horná Mlynská dolina a Nobelova), vo väčšine z nich úrad pripravuje stavebné uzávery. V procese verejného obstarávania je územný plán zóny Vlárska a zóny Zátišie – Hattalova, ktorá je pred podpisom zmluvy.

Nové Mesto už má schválené územné plány zón Podhorský pás, Koliba – Stráže, Koliba – Kamenné sady, Tehelná a Horný Kramer.

(TS,nc)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.