• Výstavba
  • 28.08.2018 14:45

Petržalská hrádza je opäť prístupná cyklistom

0 0
Oprava povrchu hrádze
Zdroj: Facebook/ SVP, a.s.

Slovenský vodohospodársky podnik (SVP), š. p. dnes oznámil ukončenie opravy koruny hrádze v úseku Čunovo – Petržalka. Cyklisti si môžu opäť plnohodnotne užívať petržalskú hrádzu.

"Od dnešného dňa (28. 8. 2018) bude opäť ešte lepšie slúžiť rekreačným športovcom v Bratislave, ale predovšetkým svojmu primárnemu účelu – protipovodňovej ochrane Bratislavy a okolia. Preto prosíme nezabúdajte dodržiavať zásady pohybu na tejto vodnej stavbe, ktoré si vám opätovne dovoľujeme pripomenúť. Ďakujeme vám za trpezlivosť počas opravy a želáme vám veľa príjemných športových zážitkov, "informuje SVP na svojej facebookovej stránke.

SVP realizovala opravu asfaltového povrchu na niekoľkých jej úsekoch petržalskej hrádze v Petržalke. Práce začali na úseku od Čunova pri čističke odpadových vôd (ČOV, cca 190 m), pokračovali úsekom pri Triedičke štrkov Petržalka (cca 130 m) a napokon úsekom pri Dolnozemskej ceste (pri bufete Bosorka, cca 1 km), kde bol poškodených až 40 % povrchu hrádze. 

Zdroj: Facebook/SVP

​Úsek pri ČOV

Zdroj: Facebook/ SVP

Zdroj: Facebook/SVP

úsek Dolnozemská 

Zdroj: Facebook/ SVP

Úsek pri triedičke štrkov

​Práce spočívali v odstraňovaní nerovností asfaltu spôsobených prerastením koreňového systému a v následnej pokládke nového asfaltového koberca, ktorý sa plynule napojí na pôvodný asfalt. V polovici augusta boli opravené a otvorené dva úseky koruny petržalskej hrádze, pri triedičke štrkov a pri čistiarni odpadových vôd, dnešným dňom je otvorený už aj úsek koruny hrádze popri Dolnozemskej ulici. Všetky opravy sa stihli v stanovenom termíne.

(SVP,nc)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.