Najzaujímavejšou stavbou na Slovensku je bratislavský Kráter na Vysokej ulici

26.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

V kostole klarisiek sa 15. októbra po prvýkrát udeľovala Cena časopisu Arch, časopisu o architektúre a inej kultúre, za najlepšie architektonické die­lo za rok 1998. Odborná porota vy­berala víťaza zo šiestich nominovaných architektonických diel.

Medzi finalistami súťaže boli: Balneoterapia Vojenského kúpeľného ústavu (Piešťany), Dom Kráter (Bratislava), Dom Štúdia K.F.A. (Bratislava), Hlavná pobočka ČSOB (Bratislava), Kaviareň Metropol (Bratislava) a Vila v záhradách (Bra tislava).

Tohtoročným a vôbec prvým laureátom sa stal Dom Kráter na Vysokej ulici v Bratislave od autora Romana Hájeka za spolupráce Andreja Alexyho, A.E.F.H., združenia architektov. Kráter vyjadruje novú úroveň vo vzťahu k historickému prostrediu a ukazuje, ako dnes môže vyzerať interiér. Má svoju atmosféru, ducha a jednoznačne sa odlišuje od okolitej zástavby.

Fasáda domu je členená na dve časti. Jednou je betónový skelet s veľkými funkcionalistickými oknami pripomínajúcimi výklady. Taká betónová fasáda bola v Bratislave použitá prvýkrát. Druhá časť otáčajúca sa do historickej časti ulice nadväzuje na susedný objekt a je horizontálne členená dreveným obkladom a pásovými oknami. Celá stavba sa drží pravidelnej pravouhlej rytmiky. Štvorcový raster z fasády domu postupuje ďalej do vnútra objektu.

Interiér domu, v ktorom je kaviareň a pub, pôsobí ako jama kráteru. Cez tri podlažia prehĺbeného priestoru sa tiahne široký pás červeného náteru. Od prízemia až po druhý suterén siaha dutina v jadre domu, v najvyššej úrovni preložená len subtílnou lávkou. Vo vnútri dominujú zábradlia z brúseného nerezu, rúry vzduchotechniky a neóny vytvárajúce modrú ilumináciu. Veľa svetlého dreva, z ktorého sú vyrobené lavice, stoly a stoličky tento chladný betónovo-železný kráter otepľujú a poľudšťujú ho.

Okrem kaviarne a pubu je dom na Vysokej ulici využívaný ako objekt s kanceláriami a bytovými priestormi. Dom Kráter sa do okolitého chaotického prostredia dokonale hodí, pričom prináša rovnaké hodnoty.

(brn)

Páčil sa vám článok?