• Výstavba
  • 07.08.2018 13:50

V Lamači rezonuje téma revitalizácie Malokarpatského námestia

0 0
Zdroj: TASR

 Plánovaná rekonštrukcia centrálnej časti bratislavského Lamača podľa časti obyvateľov tejto mestskej časti nekorešponduje s verejným záujmom. Zástupcovia občianskeho združenia Nezávislý Lamač upozorňujú, že revitalizácia hlavnej časti Malokarpatského námestia by mala zredukovať zeleň.

"Niet pochýb o tom, že obnova námestia je nutný a dôležitý krok, prezentovaný plán je však v rozpore s opatreniami i akčným plánom hlavného mesta reagujúcimi na klimatické zmeny. V návrhu sa totiž nielenže neráta s rozšírením, ale naopak s úbytkom zelených plôch," uviedol člen OZ Milan Boskovič.

Samospráve tiež vyčíta, že revitalizácii, ktorá sa má podľa Boskoviča začať na jeseň, mala predchádzať širšia verejná diskusia a samotný projekt revitalizácie mala vygenerovať súťaž návrhov. OZ iniciovalo tiež petíciu, v ktorej vyzýva na odloženie rekonštrukcie po komunálnych voľbách. Na utorňajšie popoludnie zvolalo verejné zhromaždenie na túto tému, uskutoční sa priamo na námestí o 18.00 h.

Mestská časť už v druhej polovici júla informovala, že 16. augusta sa v miestnom kine uskutoční verejná prezentácia návrhu plánovanej revitalizácie. Samospráva pripomína, že projekt vychádza z dlhodobého Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja (PHSR) mestskej časti a schválených priorít aktuálneho volebného obdobia. "Tomu zodpovedala niekoľkoročná administratívno-projektová príprava, pričom štúdie boli predmetom rokovania odborných komisií so zastúpením verejnosti a návrhy reflektujú aj na ich požiadavky," pripomína starosta Lamača Peter Šramko.

Dodáva, že samospráva zareagovala na podnety občanov a zabezpečila úpravu a doplnenie architektonickej štúdie, ktoré predstavia na verejnej prezentácii. "Podnety a návrhy k rekonštrukcii bude možné uplatniť do 30. augusta 2018. Získane podnety od občanov bude možne zahrnúť do riešenia strednej časti námestia, kde je navrhované exteriérové pódium a terasová výsadba zelene," dodal Šramko. K rekonštrukcii tejto časti námestia by sa malo pristúpiť v roku 2019.

V druhej etape revitalizácie Malokarpatského námestia sa má zmodernizovať hlavný zhromažďovací priestor, v rámci ktorého by mala pribudnúť aj fontána s vodnou plochou, rovnako zastrešené externé pódium využiteľné nielen pri kultúrno-spoločenských udalostiach, ale aj počas bežných dní. Predpokladaná cena stavebných prác a projektovej dokumentácie je 398.897,45 eura bez DPH. Mestská časť využije pri financovaní úver. Pomôže si aj dotáciou vo výške 14.000 eur, ktorú na druhú etapu revitalizácie Malokarpatského námestia získala z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy (BRDS).

Prvú etapu revitalizácie, ktorá sa týkala hornej časti námestia, zrealizovala mestská časť na jeseň 2017.

(TASR)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.