• Výstavba
  • 04.07.2018 10:51

FOTO: V Novom Meste protestovali proti výstavbe na Bellovej ulici na Kolibe

0 0
Zdroj: FB OZ Za lepšiu Kolibu

V bratislavskom Novom Meste sa tento týždeň opäť protestovalo. Tentoraz proti výstavbe 4-podlažnej bytovky medzi rodinnými domami na Bellovej ulici na Kolibe. Tá má byť podľa niektorých čiernou stavbou, ktorej stavebné povolenie vypršalo ešte v roku 2013.

"Cieľom protestu bolo zastaviť výstavbu a vyzvať kompetentné orgány, aby vo veci konali. Hodláme primäť kompetentných k rýchlejšej reakcii, aby konali bezodkladne a nie až vtedy, keď bude stavba stáť," uviedol novomestský miestny poslanec a zároveň predseda občianskeho združenia (OZ) Za lepšiu Kolibu Martin Vlačiky. Na ním zvolaného protestného zhromaždenia sa zúčastnilo niekoľko desiatok obyvateľov Koliby...

Združenie je totiž presvedčené, že stavebné povolenie platilo do 22. decembra 2013. Podotýka, že do tejto lehoty stavebník odstránil starý rodinný dom s dvoma garážami, ktorý stál na pozemku, avšak so žiadnou súčasťou novej stavby nezačal. "Podľa právnej analýzy, ktorú si OZ nechalo vypracovať, sa tým po vypršaní dvojročnej zákonnej lehoty stavebné povolenie stalo neplatným. V súčasnosti teda stavebník buduje čiernu stavbu," zdôraznil Vlačiky.

Žiadosť o bezodkladné vykonanie štátneho stavebného dohľadu a o zastavenie stavby už občianske združenie poslalo novomestskému stavebnému úradu a starostovi Rudolfovi Kusému. Podnet zaslalo aj na Slovenskú stavebnú inšpekciu. "A podáme aj podnet orgánom činným v trestnom konaní o podozrení zo spáchania trestného činu neoprávneného uskutočňovania stavby," doplnil Vlačiky. V protestoch vraj budú pokračovať podľa reakcie kompetentných orgánov.

Miestny úrad už na stavbe vykonal štátny stavebný dozor, stalo sa tak 28. júna. O deň neskôr mu podľa hovorcu Mareka Tettingera bola doručená ďalšia žiadosť o stavebný dozor. "S touto žiadosťou sa stavebné oddelenie dôkladne zaoberá a overuje všetky informácie uvedené v žiadosti," skonštatoval Tettinger.

Zdroj: FB OZ Za lepšiu Kolibu

​Protest organizovalo občianske združenie Za lepšiu Kolibu na čele s miestnym poslancom Martinom Vlačikym a prišiel ho podporiť aj starosta Rudolf Kusý. 

Úrad už medzitým zároveň kontaktoval stavebníka, aby predložil relevantné dôkazy o tom, že nejde o čiernu stavbu. Ten síce informácie poslal, úrad ich ale nepovažoval za dostatočné. Preto ho následne vyzval o predloženie stavebného denníka, z ktorého sa dá preukázať, kedy a ako so stavbou začali.

Stavebné povolenie bolo vydané ešte v roku 2011. Stavebník však v lehote uvedenej v stavebnom povolení úradu oznámil, že začal s predmetnou stavbou. Úrad sa pritom odvoláva aj na usmernenia rezortu dopravy a výstavby. V ňom sa uvádza, že ak stavebník oznámi, že začal stavbu, stavebný úrad túto vec vezme na vedomie a stavbu sleduje v rozsahu podmienok stanovených v stavebnom povolení. "Z dostupných informácií v spise stavebný úrad v tejto chvíli nemá vedomosť o tom, že by išlo o čiernu stavbu. Preverujeme informácie, ktoré nám boli doručené v podnete a o ďalšie informácie sme požiadali priamo stavebníka," dodal Tettinger.

Zdroj: FB OZ Za lepšiu Kolibu

​Na mieste bývalej záhrady zbúraného rodinného domu už hĺbia základy pre budúcu bytovku. 


   

(TASR)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.