• Výstavba
  • 09.06.2018 17:50

Detská lekárka: Deti vdýchnu dvakrát viac škodlivín ako dospelí!

0 0
Mlynské nivy - aktuálny stav stavebných prác 23. februára 2018
Zdroj: TASR

V okolí Mlynských Nív, kde sa buduje nová autobusová stanica a komunikácie je veľmi vysoká prašnosť. Ľudia z okolitých domov ako aj obyvatelia Prievozskej ulice sú zúfalí a sťažujú sa na prach a špinavé okná a autá. Nákladné autá vyvážajú zeminu, ktorú z áut často odfukuje do okolia.

Investor tvrdí, že cestné komunikácie pravidelne polieva. Na prach dopláca aj ľudský organizmus. Ohrozené sú predovšetkým malé deti. Viac nám porozprávala lekárka pre deti a dorast MUDr. Adriana Borošová.

Má alebo môže mať zvýšený prach zo stavby vplyv na dýchanie detí?

Znečistenie vonkajšieho prostredia prachom patrí medzi najčastejšiu znečisťujúcu škodlivinu v ovzduší. Trojročné dieťa vdýchne v pokojnom stave dvakrát viac vzduchu na kilogram telesnej hmotnosti ako dospelý človek. Ak je teda ovzdušie znečistené, dieťa vdýchne dvakrát viac znečisťujúcich látok na kilogram hmotnosti. Dýchacie cesty sú u detí užšie, pľúca a aj imunitný systém sú stále v štádiu vývoja. Preto aj problémy v dôsledku vdychovania znečisťujúcich látok sú u nich závažnejšie a dlhodobejšie.

Ako sa môžu prejavovať dýchacie ťažkosti z prachu?

Medzi hlavné parametre, ktoré ovplyvňujú zdravotné účinky prachu sú veľkosť a zloženie častíc. Kým častice relatívne väčšie (cca. 5-10 mikrometrov) sa zachytávajú v horných dýchacích cestách, na sliznici očnej spojovky a na koži, preťažujú samočistiace mechanizmy pľúc a znižujú celkovú obranyschopnosť dieťaťa. Môžu prispievať k chronickému ochoreniu dýchacích ciest. Menšie častice prenikajú hlb­šie do dolných dýchacích ciest - pľúcnych alveol, čím môžu spôsobovať ochorenia ako napríklad chronickú bronchitídu, zhoršenie priebehu astmy a kardiovaskulárneho systému. Niektoré prachy- najmä organického pôvodu môžu vyvolať precitlivelosť prejavujúcu sa ako priedušková astma. Infekčný prach, ktorý obsahuje choroboplodné zárodky zachytené na prachových časticiach, môže spôsobovať bakteriál­ne alebo plesňové infekcie. Prach obsahujúci napr. oxid kremičitý môže zase vyvolať tvorbu pľúcnych fibróz, t.j. zvýšenie bujnenia väziva v pľúcach. Karcinogénny prach môže pri vdýchnutí vyvolať nádorové ochorenie, jednak pľúc, ale aj orgánov vzdialených od miesta vstupu.

Čo môžu rodičia robiť, aby čo najmenej trápili deti dýchacími ťažkosťami?

Chodiť s deťmi mimo mesta, zvlhčovať doma vzduch...

A čo by malo robiť mesto a mestská časť?

Rozširovať mestskú zeleň, obchvaty miest, zrekonštruovať miestne komunikácie, ekologizovať MHD, znížiť dieselové motory - elektrifikácia vozidiel, obmedziť spaľovanie nekvalitných palív v tepelných zariadení.

(lb)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.