• Výstavba
  • 14.05.2018 16:20

Karlova Ves namieta proti výstavbe komplexu na Dlhých dieloch

0 0
Zdroj: karlovaves.sk

Bratislavská Karlova Ves žiada prísnejšie posúdenie a prepracovanie investičného zámeru výstavby polyfunkčného komplexu na juhozápadnom okraji Dlhých dielov. V blízkosti záhradkárskej lokality chce investor postaviť tri štvorposchodové budovy, ponúkajúce byty i nebytové priestory pre služby a administratívu. Súčasťou objektov majú byť i podzemné garáže.

Samospráva sa ako dotknutý orgán obrátila so svojím stanoviskom na Okresný úrad (OÚ) Bratislava, aby projekt Polyfunkčný komplex Dlhé diely hodnotil podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. Podľa samosprávy by developerský projekt zaťažil existujúce komunikácie v dotknutom aj širšom okolí, upozorňuje aj na to, že v rámci navrhovanej činnosti chce investor, spoločnosť SPV Dlhé Diely, na svojich pozemkoch v lokalite riešiť iba výstavbu samotných komplexov. Na komunikácie, vonkajšie parkovanie, chodníky a verejnú zeleň chce využiť pozemky vo vlastníctve hlavného mesta. "Investor by tým porušil index podlažných aj zastavaných plôch," uvádza v liste OÚ samospráva.

Karlova Ves poukazuje i na počet parkovacích miest. Podľa zámeru má byť ich celkový počet 184, z toho 86 vonkajších. "Tento počet je nedostatočný, pretože by mali slúžiť aj návštevníkom služieb v nebytových častiach objektu," argumentuje mestská časť. "Ak okresný úrad nebude mať výhrady k stavbe, žiadame, aby boli tieto parkovacie miesta umiestnené vo vnútri komplexu," dopĺňa samospráva.

Žiada tiež, aby bol zámer rozpracovaný ešte v jednom variante. Dva, ktoré sú prezentované, sa odlišujú iba rozlohu, ktorú má zabrať verejná zeleň (4588 resp 4029 m2). "Odporúčame, aby ďalší variant navrhovanej činnosti bol situovaný výhradne na pozemkoch vo vlastníctve investora, rovnako tak, aby súčasťou návrhu polyfunkčného komplexu bolo zariadenie predškolskej výchovy (materská škola)," uviedla mestská časť.

Upozorňuje tiež, že avizovaný začiatok výstavby (august 2018) je absolútne nereálny.

(TASR)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.