Potvrdené: Na nábreží vybudujú planetárium, mesto podpísalo s investorom memorandum o spolupráci

13.4.2018
0
Planetárium

Zdroj: Henbury Development

Páčil sa vám článok?

Hlavné mesto, investor Woal a občianske združenie Slovenské planetáriá symbolicky na Svetový deň letectva a kozmonautiky (12.4.) podpísali Memorandum o spolupráci pri príprave stavby planetária v Bratislave.

Všetky strany sa zároveň dohodli spolupracovať na jeho prevádzke, ako aj propagovať projekt a činnosť planetária. Ako uvádza magistrát, pri výstavbe planetária pôjde o prvú verejnoprospešnú stavbu v Bratislave po dlhých rokoch a už teraz oň školy prejavujú veľký záujem.

„O vybudovaní planetária v Bratislave som hovoril už počas mojej predvolebnej kampane. Diskutoval som o tom so zástupcami občianskych aktivistov aj ľuďmi z akademickej obce, ktorí formulovali požiadavku na jeho zriadenie. Príležitosť, ako túto myšlienku zhmotniť, prišla, keď bol mestu predstavený projekt River Park 2. S investorom som sa dohodol na vybudovaní planetária ako vedeckého centra s mediatékou na miestach bývalého PKO, kde tak vznikne nový  ucelený verejný priestor pre Bratislavčanov. Naše mesto totiž potrebuje mať takéto moderné multifunkčné objekty na európskej úrovni,“  povedal primátor  Ivo Nesrovnal.

V memorande sa píše, že hlavné mesto bude spolupracovať s občianskym združením a investorom pri propagácii planetária v rámci svojich mestských podujatí. Okrem toho bude spolupracovať pri prevádzke planetária a to najmä pri tvorbe obsahovej náplne programu planetária, kde bude priestor aj na propagáciu mesta.

Zdroj: Magistrát

​Úlohou občianskeho združenia bude najmä odborné poradenstvo pri projektovaní, stavbe a zariaďovaní planetária, ako aj príprava prevádzkového a organizačného plánu planetária. Okrem toho sa združenie bude podieľať na propagačnej a mediálnej podpore projektu.

„Bratislava je jediné hlavné mesto EÚ, ktoré nemá planetárium. O jeho vybudovanie sa tu snažilo niekoľko generácii nadšencov takmer sto rokov. Sme preto radi, že sme sa teraz k realizácii planetária dostali a môžeme pomôcť naplniť dlho snívaný sen. Budeme starostlivo dohliadať na projekt, aby planetárium bolo plnohodnotnou vzdelávacou inštitúciou s moderným vybavením pre Bratislavčanov a návštevníkov hlavného mesta,” znie spoločné vyhlásenie signatárov za občianske združenie Slovenské planetáriá Petra Voleka, Juraja Kubicu a Michala Novotu. 

Investor má povinnosť vybudovať planetárium v zmysle Dohody o urovnaní všetkých vzájomných nárokov, práv a pohľadávok súvisiacich s investičným projektom Riverside City Bratislava zo dňa 18. 12. 2015 uzatvorenej medzi mestom Bratislava a investorom. Okrem toho podľa memoranda má za úlohu konzultovať s občianskym združením stavebnú a technickú dokumentáciu planetária a spolupracovať s mestom a občianskym združením na spustení a udržaní prevádzky planetária.

"Občianske združenie Slovenské planetáriá je našim partnerom a súčasťou projektového tímu, ktorý sa zaoberá prípravou projektu planetária v lokalite dunajského nábrežia. Podpis Memoranda o spolupráci je potvrdením nášho záväzku vytvoriť podmienky pre vznik multifunkčného vzdelávacieho centra, ktoré bude slúžiť najmä školám a rodinám s deťmi, ale aj širokej verejnosti. Veľmi si ceníme ich prácu pri popularizácii vedy a podpore moderných spôsobov vzdelávania," vyjadril sa investor Woal

(ts, ms) 

Páčil sa vám článok?