Kolektor bude hotový ešte tento rok

14.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Letná turistická sezóna a nepripravenosť generálneho investora Bratisla­vy boli dôvodmi, prečo sa zastavili práce na kolektore na Františkán­skom námestí.

Ako sme sa dozvedeli od vedúceho úseku územného rozvoja Miestneho úradu Staré Mesto Jána Dinku, počnúc l. septembrom práce v trase od križovatiek ulíc Zámočnícka - Františkánska po Františkánske námestie opäť pokračujú. Ich výsledkom by malo byť dobudovanie definitívnej výstuže kolektorovej chodby v spomenutom úseku a zabezpečenie stability podlažia františkánskeho kostola.

V kolektorovej šachte budú umiestnené všetky vedenia podzemných inžinierskych sietí - voda, plyn, elektrické vedenie a telefónne káble. Nad chodbou pribudne nová kanalizácia a celý zvyšný priestor vyplní betónová zmes. Práce by mali byť ukončené do konca tohoto roku.

(mg)

Páčil sa vám článok?