Revitalizácia Námestia SNP sa už pripravuje

13.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

V týchto dňoch sa na Námestí SNP a Hurbanovom námestí uskutočňuje inžiniersko-geologický a hydrogeologický prieskum, ktorý na objednávku mestskej časti Staré Mesto robí firma Geo Hyco.

Ide o súčasť predprojektovej prípravy revitalizácie Námestia SNP, ktorej projekt počíta aj s výstavbou podzemných objektov na Námestí SNP a Hurbanovom námestí.

Prieskumné práce majú ukázať hydrogeologickú charakteristiku kvarterných a neogénnych sedimentov v hĺbke od 20 do 60 metrov pod povrchom oboch námestí. Prieskum je rozdelený na dve etapy, pričom prvá sa začala prieskumnými vrtmi už v auguste. Táto etapa má byť ukončená v polovici októbra, do kedy má byť vypracovaná predbežná správa o výsledkoch prieskumu.

Druhá etapa bude pokračovať tak, aby záverečná správa bola hotová do 20. januára budúceho roku. Ako nám potvrdila Elena Peťková z Miestneho úradu Staré Mesto, v týchto dňoch bol realizovaný jeden z najhlbších vrtov hlboký 54 m. Na oboch námestiach sa má vŕtať ešte do konca roku.

Ako v tejto súvislosti povedal starosta Starého Mesta Andrej Ďurkovský, geologický prieskum podložia Námestia SNP a Hurbanovho námestia je potvrdením zámeru mestskej časti dať centru Bratislavy novú tvár. „Aj na základe architektonických a dopravných analýz sme dospeli k záveru, že pri úprave námestia nestačí len nahradiť asfaltový povrch novou dlažbou. Bratislava potrebuje mimoriadne riešenie centra a projekt revitalizácie Námestia SNP je projektom, ktorý zasahuje do celého mesta,“ povedal A. Ďurkovský.

Geologický a hydrogeologický prieskum má byť podľa neho konkrétnym dôkazom toho, že to Staré Mesto s oživením Námestia SNP myslí vážne. Tento projekt totiž rieši nielen statickú dopravu (parkovanie), ale navrhuje aj riešenie aktívnej dopravy na vnútornom okruhu mesta. Jeho realizáciou sa podľa A. Ďurkovského podarí vyriešiť aj problém dopravy v celom Starom Meste.

(pol)

Na Hurbanovom námestí, podobne ako aj na Námestí SNP, sú od augusta takéto vrtné súpravy, ktoré tu uskutočňujú geologický prieskum podložia oboch námestí. Ide osúčasť predprojektovej prípravy revitalizácie Námestia SNP, ktorú realizuje mestská časť Staré Mesto.
FOTO - Vladimír Mišauer

Páčil sa vám článok?