Vznik zvláštnych hospodárskych zón stále viazne

8.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Územný plán Bratislavy počíta s vybudovaním 5 zvláštnych hospodárskych zón v intraviláne mesta. Mesto však nie je ani v jednom prípade jediným vlastníkom uceleného územia.

Poten­ciálni zahraniční investori, ktorí prichádzajú do úvahy pri vstupe do takého veľkého projektu, požadujú zabezpečenie výhod v rámci daňového režimu, ako aj v rámci cenovej úrovne pozemkov.

Dane patria do kompetencie štátnej administratívy a to sa môže udiať len formou zmeny zákonov, ktoré bude priaznivejšie pre daňové zaťaženie investorov, ako je to v súčasnosti. Samotné mesto je schopné zabezpečiť zvýhodnenie formou výhodného nájmu alebo predaja pozemkov.

Najatraktívnejšie zvláštne hospodárske zóny sú plánované v oblasti riečneho prístavu v území zvanom Pálenisko, ďalej v blízkosti letiska v Ivanke, a v južnom cípe Petržalky v blízkosti hraníc s Rakúskom.

Vo všetkých prípadoch by išlo o výrobno-obchodné zvláštne hospodárske zóny. So zónou typu vedecko-technický park sa plánuje v území Patrónka, kde sa nachádza areál Slovenskej akadémie vied.

(int)

Páčil sa vám článok?