Na Carltone sa realizujú prípravné práce

4.11.2006
0
Páčil sa vám článok?

Po slávnostnom položení základného kameňa pred dvoma mesiacmi sa po dlhých prieťahoch začalo s prácami na obnove hotela Carlton na Hviezdo­slavovom námestí. Najväčšie výhrady zo strany kompetentných orgánov, ale aj časti verejnosti boli k výstavbe podzemných garáží, ktoré sú súčasťou rekonštrukcie hotela.

Vybudovanie podzemnej parkovacej plochy predpokladá nevyhnutný zásah do súčasnej podoby priestranstva pred budovou hotela, ktorý sa dotkne aj existujúcej zelene.

Problematickým aj naďalej zostáva výrub jedenástich stromov. Mestská časť Staré Mesto totiž podmienila súhlas s výstavbou garáží zachovaním pôvodnej zelene a vytvorením podmienok na obnovu dvoch radov stromoradia. Investor rekonštrukcie Carltonu sa preto obrátil na viaceré ochranárske združenia a spolky, aby navrhli riešenie, ako zachovať existujúcu zeleň pred hotelom tak, aby bolo možné podzemné garáže postaviť.

V júni predstavil autor projektu rekonštrukcie Carltonu Ing. arch. Vladimír Vršanský spolu so zástupcom bratislavských environmentálnych organizácií Kamilom Procházkom variant riešenia. Ten ráta okrem iného s presadením tých stromov, ktoré sú podľa odborných dendrologických posudkov životaschopné. Nové riešenie záchrany zelene na Hviezdoslavovom námestí spolu s pripomienkami investor zapracoval do projektu tak, aby už nevznikla žiadna prekážka na vydanie územného rozhodnutia a stavebného povolenia na výstavbu podzemných garáží.

V súčasnosti sa realizujú prípravné práce, ktoré je nevyhnutné urobiť ešte pred samotnou rekonštrukciou. Tie spočívajú vo výmene drevených stropov za betónové, aby sa zabezpečila stabilita častí, ktoré sa budú rekonštruovať. Zároveň sa búrajú prístavby, ktoré sú v zadnej dvorovej časti hotela. Ako nám povedal V. Vršanský, prípravné práce by chceli ukončiť do konca septembra, potom by sa už malo začať s rekonštrukciou hotela a následne s výstavbou podzemných garáží. Hotel Carlton by mal prvých hostí privítať už v roku 2000.

Milan Šeršík

Páčil sa vám článok?