Odvážny projekt revitalizácie Námestia SNP

30.10.2006
0
Páčil sa vám článok?

Ukončením obnovy bratislavského korza a rekonštrukciou viacerých objektov v historickom jadre mesta sa vytvoril priestor pre zásadnejšiu zmenu Námestia SNP ako centrálneho verejného priestranstva Bratislavy i samotného Slovenska.

Preto sa mestská časť Staré Mesto rozhodla vypísať verejnú anonymnú súťaž na urbanisticko-architektonické riešenie Námestia SNP a Hurbanovho námestia, ktorá bola v týchto dňoch vyhodnotená.

Ako nám v tejto súvislosti povedal starosta Starého Mesta Andrej Ďurkovský, po skúsenostiach s oživovaním bratislavskej pešej zóny, kam denne prichádzajú Bratislavčania za oddychom, vznikla potreba riešiť Námestie SNP najmä ako pobytovú a oddychovú zónu. Po dôkladnom zvážení Staré Mesto dospelo k záveru, že revitalizáciu Námestia SNP je potrebné riešiť komplexne, teda aj vzhľadom na dopravu, ktorá by mala byť z tejto lokality z veľkej časti vylúčená. A to si vzhľadom na terajšie postavenie námestia ako jedného z frekventovaných dopravných ťahov vyžiada nové riešenie dopravy v celom centre mesta.

Podľa slov A. Ďurkovského totiž tento projekt nemožno vnímať ako lokálny problém Starého Mesta, veď zasiahne do dopravného organizmu celej Bratislavy. Zámerom mestskej časti je totiž urobiť Námestie SNP neprejazdné pre motorové vozidlá, pričom električková doprava tu zostane naďalej zachovaná.

Víťazný projekt súťaže má byť ideovým náčrtom riešenia a je otvorený ďalšej diskusii. „Naša predstava je riešiť Námestie SNP ako jeden celok s tým, že základný projekt predložíme na verejnú i odbornú diskusiu. Po vyhodnotení pripomienok chceme vypracovať definitívny projekt," povedal A. Ďurkovský. Zámerom Starého Mesta je vybudovať pod námestím druhé centrum, kde by mali byť obchody, kaviarne, služby. Pod tým všetkým majú byť podzemné garáže s tým, že hlavné parkovacie priestory budú pod hornou časťou námestia. Najskôr by sa malo začať s prestavbou priľahlého Hurbanovho námestia, kde by mal byť aj vjazd do podzemných garáží pod Námestím SNP. Zachovaná má zostať aj pietna funkcia námestia.

Revitalizácia Námestia SNP by sa mala niesť v znamení príchodu nového MILÉNIA, do ktorého by Bratislava podľa slov A. Ďurkovského mala vstúpiť ako moderné európske veľkomesto. „Nechceme byť už provinčným mestom, ale skutočným hlavným mestom krajiny," zdôraznil A. Ďurkovský. V tejto súvislosti ďalej vyjadril nádej, že časť projektu, ktorý by mal byť rozdelený do niekoľkých etáp, bude zrealizovaná už na prelome tisícročí.

Slavo Polanský

Súčasťou víťazného návrhu súťaže na nové urbanisticko-architektonické riešienie Námestia SNP bola aj jeho vizualizácia. Projekt sa nesie v znamení nového Milénia a prináša množstvo podnetov na zamyslenie.

Páčil sa vám článok?