• Výstavba
  • 03.07.2017 13:15

V Podunajských Biskupiciach plánujú postaviť mobilnú betonárku

0 0
Zdroj: crh

V bratislavskej mestskej časti Podunajské Biskupice plánujú postaviť v uzatvorenom areáli štrkovne mobilnú betonárku.

Investor z Rohožníka to zdôvodňuje stavebnou činnosťou v Bratislave, ktorá si vyžaduje zvýšené dodávky betónových zmesí. Výstavbu betonárky plánuje spustiť v decembri, začatie prevádzky odhaduje začiatkom roka 2019. Vyplýva to zo zverejneného zámeru, ktorý je momentálne v procese posudzovania vplyvov na životné prostredie EIA.

Betonárka je navrhovaná ako mobilná – dočasná. Tvoriť bude kompaktný celok, v ktorom budú umiestnené všetky funkčné časti potrebné pre výrobu betónu. Spoločnosť počíta s investičnými nákladmi na úrovni 150-tisíc eur bez DPH. Kapacita betonárky je podľa údajov výrobcu 750-tisíc  ton betónu za rok. Kapacita dodávok zámesovej vody je dimenzovaná na výrobu zhruba 80 metrov kubických betónovej zmesi za hodinu, čo predstavuje cca 350-tisíc ton ročne.

„Predpokladané skutočné využitie je plánované na úrovni do 200-tisíc ton vyrobeného betónu za rok,“  uvádza sa v zámere. Investor tvrdí, že z hľadiska technického riešenia je betonárka navrhnutá tak, že rešpektuje všetky aktuálne legislatívne požiadavky v oblasti ochrany životného prostredia.

Spoločnosť CRH (Slovensko) chce betonárku postaviť vo svojom areáli Štrkovne, kde ťaží riečne štrky a následne ich drví i triedi. Betonárku plánuje investor osadiť pri vstupnej bráne a vstupe do štrkovne. Vjazd na pozemok je zabezpečený cez hlavnú bránu areálu po spevnenej ploche.

„Predkladaný zámer svojou polohou a priestorovým riešením bude zapadať do okolitej zástavby a nebude rušivo pôsobiť na svoje okolie,“  deklaruje investor. V zámere taktiež uvádza, že umiestnením betonárky v areáli sa dosiahne synergický efekt vyššieho zhodnotenia vyťaženej suroviny pri minimálnom zvýšení emisií hluku, znečisťujúcich látok a vyvolanej dopravy. Sprievodné negatívne vplyvy súvisiace s prevádzkou navrhovanej činnosti nepredstavujú podľa spoločnosti CRH (Slovensko) významné riziko ohrozenia životného prostredia a jeho zložiek.

(TASR)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.