• Výstavba
  • 29.01.2016 08:36

Starý most a Štúrova ulica čakajú na otvorenie, začali sa kolaudácie!

0 0
Starý most a štúrova ulica čakajú na otvorenie, začali sa kolaudácie! - stary_most4

Termíny kolaudačných konaní projektu 1. časti Nosného systému MHD do Petržalky sú vytýčené, prvá kolaudácia sa začala už 20. januára. Mesto požiadalo o začatie kolaudačných konaní vo vyše sto objektoch.

Kolaudačné konanie, týkajúce sa samotného objektu Starého mosta, sa začalo 20. januára, objektov v mestskej časti Staré Mesto 25. januára a objektov v mestskej časti Petržalka 27. a 28. januára 2016. „Kolaudácia sa týka na staromestskej strane napríklad úpravy parčíka na Šafárikovom námestí, rekonštrukcie komunikácií na Šafárikovom námestí a Štúrovej ulici, na petržalskej strane aj lávky pre chodcov, rampy pre cyklistov, estakád, chodníkov a ďalších stavebných objektov a Starého mosta,“ vysvetlil primátor Ivo Nesrovnal.

Mesto Bratislava ako stavebníka nosného systému MHD zastupuje spoločnosť Metro Bratislava. Spoločnosť podala ešte v decembri 2015 žiadosť o kolaudáciu okrem špeciálneho stavebného úradu na Magistráte hl. mesta SR Bratislavy aj na Okresný úrad Bratislava. Rovnako boli podané aj žiadosti o kolaudáciu stavebných objektov na území Starého Mesta a na Starom moste, na ktoré vydal stavebné povolenie stavebný úrad Petržalka.

Bratislavskému samosprávnemu kraju bude v najbližších dňoch doručená žiadosť o kolaudáciu električkovej trate v Starom Meste tak, aby mohla v skúšobnej prevádzke čo najskôr slúžiť verejnosti v smere Štúrova ulica, Šafárikovo námestie, Vajanského nábrežie. Pred podaním žiadosti o kolaudáciu trate na Starom moste a na petržalskej strane trate bolo zasa potrebné spraviť dynamické skúšky konštrukcie mosta (uskutočnili sa 16. januára).

„Na kolaudácii stavby Nosného systému MHD sa zúčastňujú viaceré stavebné úrady – špeciálny úrad pre mestské komunikácie, mestská časť Petržalka,, Bratislavský samosprávny kraj ako špeciálny stavebný úrad, ale aj Okresný úrad Bratislava -, ktoré v kolaudácii konajú na základe postupnosti a v rámci zákonných lehôt. Tlačíme však na to, aby sme s kolaudáciami skončili čo najskôr a Bratislavčania mohli využívať Starý most na peší prechod, ale aj električkovú dopravu. Kým nebudú ukončené kolaudačné konania, Starý most nebude pre verejnosť prístupný. Platí to aj pre automobilovú a električkovú dopravu na Štúrovej ulici. Nechceme nič riskovať,“ povedal primátor.

(is)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.