• Výstavba
  • 08.10.2014 14:11

Krajský súd chce pri Justičáku stavať podzemné garáže

0 0
Krajský súd chce pri justičáku stavať podzemné garáže - zahradnicka_zelen

Krajský súd v Bratislave plánuje v okolí justičného paláca postaviť podzemné garáže. Mestské zastupiteľstvo mu na tento účel 25. septembra 2014 prenajalo na 25 rokov mestské pozemky s výmerou 5218 štvorcových metrov, ktoré sú v súčasnosti plochami zelene s kríkmi a stromami.

Občianska iniciatíva Bratislava otvorene upozorňuje, že poslanci mestského zastupiteľstva pozemky pre výstavbu podzemných garáži prenajali v rozpore so Stratégiou adaptácie na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy na území hlavného mesta SR Bratislavy, ktorú predložil primátor Milan Ftáčnik deň pred tým a ktorú poslanci schválili.

"Takéto rozhodnutie poslancov je v priamom rozpore s adaptačnou stratégiou, ktorá v opatreniach okrem iného žiada vytvoriť nové plochy zelene, a nie zničiť existujúce. Zaujímavý je aj fakt, že v predloženom materiáli je vyjadrenie magistrátneho Oddelenia životného prostredia a mestskej zelene, ktoré zásadne nesúhlasí s prenájmom týchto plôch verejnej zelene," upozorňuje iniciatíva Bratislava otvorene. Upozorňue tiež, že v materiáli o prenájme pozemkov sa nenachádza vyjadrenie hlavnej architektky.

Nezanedbateľná je podľa Bratislava otvorene aj skutočnosť, že mesto opäť navrhuje a schvaľuje investičný zámer, ktorý nebol vôbec prerokovaný s verejnosťou. Pritom súčasný primátor tvrdil, že každý projekt, ktorý zásadne mení život občanov v danej lokalite, bude predmetom verejnej diskusie a že ho bude zaujímať názor občanov. "Opak je zas pravdou. Pri prenájme takéhoto veľkého pozemku predpokladáme podzemnú garáž pre cca 300 vozidiel, čo pri len dvoch vjazdoch a výjazdoch za deň vtiahne do tejto relatívne pokojnej štvrte 1200 áut denne. A to už pocítia všetci občania: zvýšený hluk, znečistenie ovzdušia emisiami a prachom a v neposlednom rade aj zníženie bezpečnosti chodcov. Ako je možné, že mesto navrhne, poslanci schvália a nevedomí občania „sladko“ spia vo svojich domovoch, pričom sa im následne za niekoľko rokov zničí kvalita života," pýta sa Bratislava otvorene.

Občianski aktivisti tvrdia, že argumenty niektorých politikov, že verejná zeleň nezanikne, lebo bude obnovená na streche garáže, sú hrubo zavádzajúce. Myslieť si, že kvalita parkovej zelene na reálnej pôde je porovnateľná s nízkou zeleňou v substráte na streche stavby, ktorá produkuje teplo a tým vysušuje rastliny je  veľkou chybou a bazálnou nevedomosťou. Stačí sa podľa nich pozrieť na strechu podzemnej garáže hneď oproti cez cestu na Námestie Martina Benku, kde stromy pravidelne vysychajú, permanentne sa vysádzajú nové malé stromčeky, ktoré po čase takisto vyschnú.

Občianska iniciatíva Bratislava otvorene žiada primátora Milana Ftáčnika, aby nepodpisoval uznesenie mestského zastupiteľstva, ani zmluvu o prenájme. Žiadajú, aby sa projekt najprv prerokoval s občanmi, následne s odbornými útvarmi magistrátu a až následne dal na odsúhlasenie do mestského zastupiteľstva.

(banoviny)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.