Mesto zmenilo postoj k výstavbe betonárky pri Sovom lese

11.3.2013
0
Mesto zmenilo postoj k výstavbe betonárky pri sovom lese - sovi_les
Páčil sa vám článok?

Koncom februára mesto Bratislava rozhodlo o zrušení kladného stanoviska k vybudovaniu dočasnej mobilnej betonárne na predmostí Mosta Apollo, v blízkosti chráneného areálu Soví les. Mesto tak vyhovelo protestu krajskej prokuratúry, ktorá samosprávu upozornila, že kladné stanovisko mesta je v rozpore so zákonom. Znamená to, že betonáreň sa tu stavať nebude.

 
Spoločnosť Euro Beton, s.r.o., pôvodne predložila zámer navýstavbu betonárky v roku 2011 s tým, že začne s výstavbou v júni 2011. S tým však magistrát nesúhlasil, preto vlani predložili zámer opäť s tým, že s výstavbou počítajú v marci 2013 a s výrobou betónu, cementu a kameniva začnú v júni 2013. Mobilná betonárka by mala byť na predmostí Mosta Apollo 5-8 rokov. Mesto v januári 2012 zmenilo pôvodné rozuhodnutie a s výstavbu tentoraz súhlasilo. Po upozornení prokuratúry vedneie mesta postoj opäť zmenilo a kladné stanovisko k investičnému zámeru zrušilo.

Soví les bol v marci 2011 vyhlásený za chránený areál. Má asi 42 hektárov, ide o kilometrový úsek od od Mosta Apollo k Prístavnému mostu a Ekonomickej univerzite. Táto lokalita je chránená vzhľadom na vzácny biotop lužného lesa a mokrade, na ktoré je viazaný výskyt mnohých vzácnych živočíšnych druhov. Žije tu bobor, sovy, či ďateľ čierny. Jednotlivé lokality areálu sú zaradené do druhého až štvrtého pásma ochrany prírody.

(banoviny)

Páčil sa vám článok?