Investor predstavil náhradu za súčasné PKO

6.12.2010
0
Investor predstavil náhradu za pko - Pko5
Páčil sa vám článok?

Investor novej výstavby na dunajskom nábreží Henbury Development, s.r.o., neráta so zachovaním súčasných objektov Parku kultúry a oddychu, teda ani tanečnej sály a vstupnej haly. Namiesto PKO plánuje vybudovať moderný spoločenský objekt.

Ako uviedli pri predstavení projektu nového PKO zástupcovia Henbury Development, na základe uzavretých zmlúv investor prevzal od mesta 1. decembra 2010 budovy PKO. Prekvapilo ich, že v miestnostiach a sálach PKO boli ešte na december objednané podujatia. Tie sú podľa nich v rozpore s platnými zmluvami s mestom, ktoré deklarovalo presun podujatí z PKO do iných priestorov. Investor je oprávnený robiť asanačné práce, zatiaľ tak však neurobil, pretože vyhovel žiadosti nového primátora Milana Ftáčnika, aby pozastavil aktivity vedúce k búraniu PKO, kým sa detailne neoboznámi s právnym stavom aj s novým projektom.

„Sme presvedčení, že po analýze všetkých informácií nový primátor dôjde k záveru, že projekt, na ktorom sa pracuje už osem rokov, sa nedá zastaviť," uviedol Štefan Beleš zo spoločnosti Cresco Group, a.s., ktorá je jedným z developerov projektu. Investor neráta ani so zachovaním vstupnej haly, rekonštrukciu budov PKO považuje za ekonomicky nerentabilnú. Navyše súčasný stav budovy už nespĺňa bezpečnostné normy. O prípadnom termíne búrania PKO zatiaľ nechcel hovoriť, mal by byť známy v najbližších dňoch po rokovaniach s novým primátorom.

Koncom minulého týždňa sa budúci primátor stretol s občianskymi aktivistami, ktorí presadzujú urýchlené prijatie územného plánu zóny tohto územia. Aktivisti deklarovali, že chcú zabrániť zbúraniu budov PKO, požadujú tiež, aby bol objekt urýchlene vyhlásený za Národnú kultúrnu pamiatku.

(rob)

Podľa investora má byť nové PKO náhradou za staré.
VIZUALIZÁCIA -  Henbury Development

Páčil sa vám článok?