Na Studenohorskej ulici majú postaviť nový obytný dom s 22 bytmi a garáže

31.12.2008
0
Páčil sa vám článok?

V krátkom čase by sa v Lamači malo začať s realizáciou projektu polyfunkčného objektu na Studenohorskej ulici. Vypracovaná urbanisticko-architektonická štúdia rieši dobudovanie existujúcej bytovej zástavby v tejto časti navrhovaným bytovým domom s občianskou vybavenosťou a garážami na voľnej zelenej ploche.

Polyfunkčný dom bude predlžovať uličný priestor Studenohorskej ulice až po križovanie s ulicou Podháj, napojí sa na existujúcu zástavbu a rešpektuje pôvodnú pôdorysnú siluetu. Novostavba neohrozuje jestvujúcu zeleň a nezasahuje do súčasnej obslužnej komunikácie.

Architektonická štúdia polyfunkčného objektu je vyhotovená v troch variantoch, z ktorých najprijateľnejším variantom je ten, ktorý ráta s výstavbou 5- a sčasti 4-podlažných polyfunkčných objektov s celkovým počtom 22 bytov a 2-podlažnými garážami. Zaujímavosťou je, že podľa tohto návrhu by mal mať dom vegetačnú úpravu strechy. V parteri by mali byť priestory pre podnikateľské aktivity, predajňa, espresso a realitná kancelária. V objekte by mala byť aj sauna a fitnes centrum. V garážach, ktoré budú súčasťou nového objektu, bude aj 62 parkovacích boxov. Tým by sa mal tiež sčasti uspokojiť zvyšujúci sa dopyt po garážach v Lamači, vyvolaný narastajúcim počtom áut a problémami v statickej doprave.

Nový polyfunkčný objekt by ml pomôcť zlepšiť potreby statickej dopravy v mestskej časti a v konečnom dôsledku prispieť k zobojsmerneniu Studenohorskej ulice. Zavedením obojsmernej premávky by sa zlepšili dopravné vzťahy v tejto časti. K zlepšeniu situácie v statickej doprave by okrem postavenia nových hromadných garáží pomohlo aj zriadenie nových parkovacích plôch priamo na Studenohorskej ulici v zelenom páse medzi cestou a chodníkom so zachovaním vysokej zelene a zelenej plochy pri nákupnom stredisku s vypracovaním organizácie dopravy na tejto ulici.

Aj keď sa v decembri začalo územné konanie, zatiaľ nie je zrejmé, kedy sa začne so samotnou výstavbou objektu. Na miestnu samosprávu sa totiž obrátila skupina obyvateľov, ktorí s výstavbou nesúhlasia. Ako sme sa dozvedeli od poslancov miestneho zastupiteľstva, hľadajú čo najprijateľnejšie riešenie.

(mer)

Páčil sa vám článok?