Na Dlhých dieloch stavajú obytný súbor netradičného vzhľadu s názvom Longital

3.10.2006
Páčil sa vám článok?

V septembri sa začala na sídlisku Dlhé diely výstavba polyfunkčného súboru Longital, v ktorom bude 148 bytov rôznych veľkostí od jednoizbových až po šesťizbové.

Súbor niekoľkých objektov stavajú v strede sídliska Dlhé diely a po dokončení dotvorí námestie v pokračovaní pešej zóny z Kresánkovej ulice. Na mieste stavby sa nachádzala skládka zeminy a vybúraný stavebný materiál z predchádzajúcej výstavby v okolí. Keďže pozemok, na ktorom nový súbor vyrastá, je veľmi svahovitý a prevýšenie miestami dosahuje až osem metrov, suterény budú zapustené do svahu. Vstupy do domov budú orientované z námestia a nadviažu tak výškovo na prvé nadzemné podlažie. Vjazdy do garáží v suteréne budú z úrovne parkovísk. Súbor pozostáva z objektov 7A, 7B, 7C, 9 a 10 postavených do kruhu, peší prístup z námestia na parkovisko je navrhnutý cez presklenú pasáž s vnútorným schodiskom vedúcim medzi prvými dvoma z uvedených objektov. Objekty 7A, 7B a 7C sú navrhnuté ako segmentové domy chodbového typu s orientáciou bytov do širšej časti kruhového výseku, teda na opačnú stranu od námestia. Do námestia budú orientované komerčné plochy na druhom nadzemnom podlaží. Pozdĺžna línia objektov 9 a 10 je zámerne rozdelená stupňovito odstupujúcim lícom oboch fasád od stavebnej čiary, pričom každá časť je riešená individuálne. Navrhnuté architektonické riešenie objektov je pestré a členité, v žiadnom prípade nepôjde o fádne, tuctové „paneláky“. Pestrá bude aj ponuka bytov – zo spomenutého počtu 148 bude 20 jednoizbových, 79 dvojizbových, 38 trojizbových, sedem štvorizbových. tri päťizbové a jeden šesťizbový. K dispozícii má byť aj 152 parkovacích miest. V parteri domov budú priestory pre občiansku vybavenosť. Polyfunkčný súbor má byť dokončený koncom júla roku 2007.

Páčil sa vám článok?