• Výstavba
  • 30.03.2008 16:39

Investor vyrúbal lesík na Krasovského ulici

0 0

Tri dni pred začatím vegetačného obdobia, lesík na Krasovského ulici pri Sade Janka Kráľa vyrúbala rakúska investorská spoločnosť International Property Development.

Občania, ktorí pod petíciu zozbierali 14 000 podpisov, sa o výrube dozvedeli až po začatí výrubu. Petičný výbor napriek písomnému aj ústnemu upovedomeniu pracovníkov stavebného úradu, že sa cítia byť účastníkmi konania, neboli písomne upovedomení o začatí územného ani stavebného konania. Na elektronickej úradnej tabuli mestskej časti Petržalka nebol uverejnený ani oznam o výrube.

Občania si preto priamo od pracovníkov firmy, ktorá robila výrub, spolu s privolanou políciou pýtali doklady potrebné k výrubu. Stavebné povolenie, ktoré bolo podmienkou výrubu, bolo vydané 11. 3. 2008 a bolo podpísané starostom Petržalky Milanom Ftáčnikom.

Informovala o tom Elena Pätoprstá z občianskeho združenia Nádej pre Sad Janka Kráľa.

(sita)


Cookies

Na našich stránkach používame cookies. Slúžia na zlepšenie našej práce a vášho zážitku z čítania Bratislavských novín.