Na pešiu zónu vyčlenili deväť miliónov

3.10.2006
Páčil sa vám článok?

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Karlova Ves schválilo na svojom zasadnutí návrh na úpravu bežného a kapitálového rozpočtu Karlovej Vsi na rok 2005.

„Hospodárenie mestskej časti Karlova Ves sa vyvíja pozitívne,“ uviedol Bystrík Hollý, starosta mestskej časti Karlova Ves. Mestská časť investovala v tomto roku najmä do občianskej vybavenosti. Ďalším bodom zasadnutia bol návrh na úpravu rozpočtu cestného fondu mestskej časti na rok 2005. Pri zostavovaní rozpočtu cestného fondu na rok 2005 sa na dokončenie pešej zóny medzi Pribišovou ulicou a Ulicou Ľ. Fullu uvažovalo o sume deväť miliónov korún. Úprava rozpočtu zohľadňuje skutočnosť, že pri uzatvorení dodávateľskej zmluvy bola táto suma o dva milióny korún nižšia. Zároveň zastupiteľstvo navrhlo úpravu - použiť tieto peniaze na nepredvídané stavebné akcie a dobudovanie parkovísk na Tilgnerovej a Silvánskej ulici. Tento návrh rovnako schválila väčšina poslancov miestneho zastupiteľstva.

Páčil sa vám článok?