Navrhujú aj reguláciu záhrad a osád

6.12.2007
0
Páčil sa vám článok?

Mestská časť Záhorská Bystrica zaslala na magistrát desať návrhov na zmeny a doplnky do nového územného plánu. Týkajú sa napríklad nielen rozšírenia možností na výstavbu, ale aj regulácie pre záhrady a chatové osady.

Ide napríklad o možnosti výstavby rodinných domov v lokalite Kulháň – západ. V územnom pláne je toto územie určené na občiansku vybavenosť celomestského a nadmestského významu. Ďalšia zmena ráta s malopodlažnou výstavbou na Františkovom majeri (bývalé JRD Lamač). Územný plán mesta predurčuje lokalitu na šport a telovýchovu.

Miestna samospráva ďalej ráta s výstavbou rodinných domov aj v lokalite Ivanice, ktorá je v súčasnosti charakterizovaná ako orná pôda. Ďalšia zmena je navrhovaná v prospech výstavby zberného dvoru odpadu na území pod ulicou Čsl. tankistov. Platný stav v územnom pláne určuje túto oblasť na možnosti malopodlažnej zástavby, časť územia je stabilizovaná, časť určená na rozvoj.

Záhorská Bystrica žiada aj o doplnenie územného plánu pre záhrady, záhradkárske a chatové osady. Mala by pribudnúť regulácia zvlášť pre záhradkárske osady, chatové osady a záhrady.

(rob)
Páčil sa vám článok?