Projekt CEPIT sa posunul o krok vpred

20.11.2007
0
Páčil sa vám článok?

Príprava vybudovania vedecko-technologického parku CEPIT vo Vajnoroch pokročila, čo našlo svoj odraz v podobe podpisu memoranda o porozumení medzi mestskou časťou, mestom a investorom tohto projektu.

Memorandum o porozumení a vzájomnej spolupráci na projekte CEPIT Bratislava - Vajnory v piatok 16. novembra podpísal primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský, starosta mestskej časti Bratislava - Vajnory Ján Mrva a konateľ spoločnosti CEPIT Holding GmbH Axel Albrecht. Zúčastnené strany v memorande okrem iného berú na vedomie, že projekt CEPIT Bratislava - Vajnory predstavuje záväzný zámer súkromných investorov vytvoriť v Bratislave moderný vedecko-technologický park.

Cieľom projektu je prostredníctvom inovatívnych konceptov, modernej infraštruktúry a služieb, vzdelávania, výskumu, vývoja a technologických spoločností prispievať k zvyšovaniu vzdelanosti, kultúry a kvality života Bratislavy, ale aj ku kvalitatívnemu rastu priemyslu. Záujem mesta podporiť tento projekt dokazuje aj memorandum o spolupráci medzi Slovenskou akadémiou vied a spoločnosťou CEPIT, ktoré bolo podpísané pod záštitou primátora Bratislavy v marci tohto roka.

Investícia, ktorá prinesie asi 7000 pracovných miest v tzv. čistých odvetviach, je bezkolízna z hľadiska ochrany životného prostredia. V podpísanom memorande mesto a mestská časť Vajnory vyjadrili ochotu prevziať do svojej správy cestné komunikácie a verejné plochy, ak sa spoločnosť CEPIT rozhodne previesť ich do ich správy alebo vlastníctva.

Výstavba prvých objektov vedecko-technologického parku CEPIT sa začne už v budúcom roku. V súčasnosti je už pripravený projekt pre infraštruktúru, ktorá by mala byť vybudovaná v druhom a treťom kvartáli budúceho roku. V priebehu rokov 2008 až 2010 by mali byť vybudované dve zóny. Prvou je zóna občianskej vybavenosti (obchody, služby, administratívne priestory, gastronomické prevádzky, dátové centrum, poštový servis, distribučné centrum a energetické centrum).

Druhou je zóna samotného parku, pripravuje sa koncept pre vzdelávacie centrum v oblastiach spätých so strojárskym a elektronickým priemyslom. Tieto zámery sú len úvodnou časťou budovania vedecko-technologického parku. Za ňou má nasledovať výstavba centrálnej budovy s technologickým centrom a ďalších objektov určených pre služby, na bývanie a pre administratívu. Táto časť výstavby sa má uskutočniť v rokoch 2009 - 2013. Výstavba parku má trvať až desať rokov a po jeho dobudovaní sa Bratislava môže stať vedecko-technologickým centrom strednej Európy.

(juh)
Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie