Na Kráľovej hore by sa nemalo stavať

11.11.2007
0
Páčil sa vám článok?

Keď sa pred časom objavili úvahy o výstavbe na Kráľovej hore, situovanej nad Karlovou Vsou, občania protestovali a začala sa petičná akcia. Teraz je predpoklad, že lúka naďalej bude slúžiť rekreácii a oddychu.

Pripomeňme, že lokalita Kráľova hora, ktorá je medzi ľuďmi nazývaná Veľká lúka alebo Kukuričák, je súčasťou chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty. Katastrálne patrí mestskej časti Devín, urbanisticky však súvisí s mestskými časťami Karlova Ves a Dúbravka. Táto mierne sa zvažujúca lúka s rozlohou asi 20 hektárov má aj významnú ochranársku hodnotu.

Funkčné využitie lokality bolo ešte v roku 2000 zmenené na občiansku vybavenosť, určenú pre zdravotnícke zariadenie. Z výstavby však nič nebolo. Na jar tohto roka sa objavili informácie, že  na lúke sa budú stavať rodinné domy, to sa však nepotvrdilo.

Obyvatelia okolitých sídlisk na jar iniciovali petíciu s názvom Zachráňme Veľkú lúku - Kráľovu horu, odmietajúcu akúkoľvek výstavbu, ktorú podpísalo vyše 1000 ľudí. Zdá sa, že protesty neboli márne: vedenie mesta začalo pripravovať návrh zmien a doplnkov aktualizácie územného plánu mesta, a to tak, že funkcia občianska vybavenosť by mala byť zmenená na pôvodnú funkciu - lesy, rekreácia.

Ak by v územnom pláne bolo vymedzené pôvodné funkčné využitie územia pred zmenami v roku 2000, nebude sa tu stavať nič a obľúbené miesto Bratislavčanov zostane zachované na relaxáciu a oddych.

(lau)

Páčil sa vám článok?