Začína sa súťaž o názov projektu revitalizácie

27.10.2007
0
Páčil sa vám článok?

Projekt revitalizácie Námestia SNP v Bratislave je ojedinelým projektom tohto druhu na Slovensku. Iniciátorom Projektu je mestská časť Bratislava - Staré Mesto.

Podstatou Projektu je intenzívne využiť podzemie Námestia SNP na vybudovanie obchodno-spoločenského centra a podzemných garáží, ako aj zmeniť jeho povrchové riešenie na atraktívnu pešiu zónu.

Projekt revitalizácie Námestia SNP v Bratislave:

 • prispeje k dobudovaniu Bratislavy na európsku metropolu
 • vychádza z osvedčených medzinárodných skúseností, kráča s trendom podobných projektov v Európe (Paríž, Moskva, Hannover, Zürich)
 • vytvorením pešej zóny prispeje k zlepšeniu životného prostredia v centre Bratislavy
 • podporí zamestnanosť
 • vytvorí nové nákupné možnosti
 • vytvorí priestor na oddych, zábavu a stretávanie sa obyvateľov a návštevníkov Bratislavy
 • prispeje k vyriešeniu problémov s parkovaním v centre mesta
 • podporí cestovný ruch v hlavnom meste
 • pritiahne návštevníkov a turistov do centra mesta
 • zlepší kvalitu života občanov Bratislavy a jej návštevníkov
 • prispeje k posilneniu dobrého mena hlavného mesta na Slovensku i v zahraničí

Aj vy môžete pomôcť, aby sa všetky tieto atribúty čo najskôr stali skutočnosťou. Zapojte sa do súťaže o krátky, výstižný a originálny názov tohto projektu! Vaše návrhy vyhodnotí porota pod vedením starostu Andreja Ďurkovského, ktorý odovzdá víťazovi súťaže vecné dary. Víťazný návrh a meno víťaza budú  zverejnené v Bratislavských novinách.

POZOR! Hľadáme originálny názov pre projekt, nepremenovávame námestie!

~     ~     ~
Vaše návrhy zasielajte na adresu:

Milan Vajda, hovorca projektu
Mestská časť Staré Mesto
Vajanského nábrežie 3
814 21 Bratislava
e-mail: hovorca@town.sk
HESLO: „SÚŤAŽ“

Páčil sa vám článok?