Prípravy CEPIT pokročili, čoskoro sa začne stavať

26.9.2007
0
Páčil sa vám článok?

V budúcom roku odštartuje jedna z najvýznamnejších investícií na území Bratislavy. Vo Vajnoroch sa začne prvá etapa výstavby vedecko-technologického parku CEPIT.

Prvým stavebníkom, ktorý sa etabluje v budúcom vedecko-technologickom par-ku, je spoločnosť Millenium Properties. Z celkovej plochy 630-tisíc štvorcových metrov, ktoré bude mať CEPIT (Central European Park Innovative Technologies) po dokončení, tento stavebník zaberie 132-tisíc štvorcových metrov. Mieni postaviť spolu 13 rôznych budov - okrem objektu logistiky a objektu vzdelávacieho centra zvyšné budú plniť funkciu biznis parku.

V objekte logistiky sa majú triediť a prepravovať zásielky prostredníctvom vyspelých informačných technológií a modernej manipulačnej techniky. Objekty biznis parku budú vo vyváženom pomere obsahovať kancelárske, výstavné, obchodné a kontraktačné priestory, ale aj sklady a priestory na montáž kancelárskej, telekomunikačnej a výpočtovej techniky. Vzdelávacie centrum má byť orientované na technické smery ako napríklad priemyselná elektronika, mechatronika, programovanie, logistika a poskytne študijné miesta pre teoretické, ako aj praktické vzdelávanie. Rozsiahly vzdelávací program má byť zameraný na celoživotné vzdelávanie.

Územie, kde bude tento areál stáť, je napojené na Rybničnú ulicu, ďalej je ohraničené korytom Račianskeho potoka, susedí s poľnohospodársky využívanými plochami, jeho východnú hranicu tvorí Svätojurská ulica.

Navrhovaná štruktúra objektov, ktoré majú byť postavené v prvej etape výstavby, sa pohybuje v rozmedzí jedného až troch nadzemných podlaží, časť vzdelávacieho centra má mať päť nadzemných podlaží. Pre statickú dopravu majú byť vybudované dve podzemné garáže s jedným podzemným podlažím a celkovou kapacitou 156 parkovacích státí. Okrem nich sú v areáli navrhnuté aj povrchové parkoviská s celkovou kapacitou 345 parkovacích státí.

Dopravné napojenie je riešené novo navrhnutou komunikáciou na Rybničnú ulicu. Navrhovaná komunikácia je dimenzovaná tak, aby kapacitne zvládla intenzitu dopravy aj dobudovaní CEPIT-u. V prvej stavebnej etape bude ukončená kruhovou križovatkou, na ktorú sa budú následne napájať ďalšie komunikácie v rámci CEPIT-u.

Projekt je pripravený v dvoch variantoch, ktoré sa odlišujú rôznym funkčným využitím priestorov biznis centra (jeden ráta aj s výrobnou činnosťou). S výstavbou by sa malo začať v prvom štvrťroku budúceho roku, jej ukončenie sa plánuje o dva roky neskôr.

(juh)
Páčil sa vám článok?

Najčítanejšie